Sudan - reiseinformasjon

Flyplassen i Khartoum er åpen for noen utenlands flyvninger. Pt. er det ukentlige flyvninger til/fra Addis Ababa, Kairo, Istanbul og UAE. Det er påkrevet med negativ covid-19-test ved innreise til Sudan. Testen må være under 72 timer gammel og skrevet på engelsk. Ved utreise fra Khartoum via Dubai og Addis har flyselskapene i det siste også krevd fremvisning av negativ covid-19-test. Test kan tas i Khartoum ved utvalgte private sykehus og koster 20.000 SDG, tilsvarende 100 USD. Sjekk med flyselskapet ditt hvilke private klinikker som aksepteres for covid-19-test. Sudan er et «rødt land» og reiseforsikringen vil stort sett ikke gjelde for reisende. Sikkerhetssituasjonen i Sudan har vært labil i hele landet siden desember 2018. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 5. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 1. september 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26.09.2019 - FORTSATT GYLDIG

Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Libya, mot Sør-Sudan (inkl. Abyei) og mot Eritrea samt til delstatene Sør-Kordofan, Blånilen og Darfur.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige områder i Sudan.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og man være kjent med til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Norske borgere trenger visum for å komme inn til Sudan. Visum innvilges kun på grunnlag av invitasjon fra sudansk vertskap (hoteller i Sudan kan ordne dette). Sudans ambassade i Oslo utsteder visum med opp til en måneds gyldighet. Vær oppmerksom på at prosessen kan ta flere uker, så søk i god tid. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter ønsket opphold i landet.

Alle besøkende til Sudan må registrere seg på ”Alien Registration Office” innen tre dager etter ankomst, og betale et engangsgebyr på ca 800 sudanske pund (SDG). Grunnet høy inflasjon kan dette beløpet stige. Hotellene er gjerne behjelpelige med slik registrering. Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra myndighetene for reiser utenfor Khartoum.

Sikkerhetssituasjonen i Sudan har de siste årene vært ustabil. Det har vært flere kuppforsøk og et attentatforsøk mot landets statsminister.

Sikkerhetssituasjonen og trusselnivået i Sudan har tradisjonelt variert betydelig mellom ulike områder. I Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen er det pågående lavintensitetskonflikt og til tider relativt omfattende sammenstøt mellom ulike opprørsgrupper og regjeringskontrollerte styrker. I disse områdene er kriminaliteten ofte høy og det er forbundet med fare å bevege seg rundt uten nødvendige sikringstiltak. I deler av Øst-Sudan kan også sikkerhetssituasjonen være labil. 

Lokal trafikk preges av uvøren kjørestil, få trafikkskilt og overtredelse av regler. Flere av hovedveiene utenfor Khartoum har store hull i asfalten, noe som i mørket kan føre til alvorlige ulykker. Ellers er det svært mange lokale sjåfører som ikke bruker lys i mørket og gatebelysning finnes kun på noen få hovedveier i Khartoum. All kjøring både på hovedvei og på landevei (utenfor Khartoum sentrum) i mørket bør derfor unngås. Bilulykker utgjør et betydelig faremoment i Sudan og landet ligger på fjerde plass på verdensbasis over antall trafikk-døde per capita.

Situasjonen i Sudan kan endre seg raskt og ved en alvorlig eskalering av sikkerhetssituasjonen vil ambassaden i Khartoum i liten grad ha mulighet til å yte konsulær bistand. Dette gjelder spesielt utenfor hovedstaden Khartoum.

Koronavirus (covid-19): Sudan krever at alle tilreisende har en negativ covid-19-test tatt minimum 72 timer før ankomst til Khartoum internasjonale flyplass. Reisende med Turkish Airlines og andre selskaper, blir nektet ombordstigning på fly til Sudan hvis testen er for gammel eller ikke foreligger. Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreisekarantene:
Det finnes det ingen krav om innreisekarantene til Sudan. Denne situasjonen kan imidlertid endre seg raskt avhengig av smittesituasjonen i landet.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsevesenet i Sudan er generelt i dårlig forfatning og det finnes verken flaskevann, laken eller toalettpapir på byens beste sykehus. Det medisinske utstyret er gammeldags og det mangler respiratorkapasitet ol. Grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen og mangel på hard valuta er import av medisiner fra utlandet nesten stoppet opp og Sudan har begrenset egenproduksjon. Både sykehus og apotek mangler livsviktige medikamenter som oksygen og bedøvelsesmidler.  Grunnet tredje covid-19-bølge er sykehusene i hovedstaden fulle. Dette gjelder både covid-19-avdelingene og intensivavdelingene. Vær oppmerksom på at private sykehus (som i Khartoum er de som holder høyest standard) vil kreve forhåndsbetaling på rundt 5000 USD i kontantbetaling ved innleggelse. I tillegg må alt medisinsk utstyr og medisiner betales for kontant.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet

Vaksine mot gulfeber er obligatorisk for innreise til Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd. Reisende anbefales å beskytte seg mot myggstikk (Mygg A med høyt DEET-innhold anbefales) og vurdere malariaprofylakse også i Khartoum-området.

Khartoum har sykehus og legevakt som kan behandle enklere sykdomstilfeller, men for mer kompliserte tilfeller anbefales evakuering. Utenfor Khartoum er helsetilbudet enten ikke-eksisterende eller av dårlig standard. Med mindre du er akutt syk, bør du derfor søke medisinsk hjelp i hovedstaden. Skulle du bli syk på reise i landsbygda, ta kontakt med nærmeste internasjonale hjelpeorganisasjon.

Økt fattigdom de siste årene har ført til at kriminaliteten har økt betraktelig. Det rapporteres om ran, innbrudd og enkelte voldtektsforsøk i det internasjonale miljøet.

Norske borgere (også danske, finske og islandske) som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan oppfordres sterkt til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no, spesielt i lys av den labile sikkerhetssituasjonen i Sudan. I en krisesituasjon vil informasjon fra ambassaden i Khartoum bli sendt til de som har registrert seg på www.reiseregistrering.no. Legg gjerne inn både e-postadresse og telefonnummer her.

I juli, august og september kan det komme voldsomme regnskyll som kan føre til oversvømmelser, særlig sør i landet.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Sudansk lovgivning er basert på sharia. Reglene håndheves likevel mindre strengt her enn i mange andre land i Midtøsten. I april 2020 ble det vedtatt at «lov om offentlig orden» (Public Order Law) ble opphevd. Dermed fjernet man en lov som forbød kvinner å gå i bukse. I praksis er fremdeles sømmelig påkledning anbefalt. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre, overarmer og legger. Alkohol er nå tillatt å konsumere for ikke-muslimer, men innførsel er ikke nevnt i loven, og er derfor fritt fram for tollmyndighetene å tolke at innførsels forbudet fortsatt er gyldig. Ved mistanke om alkohol i innsjekket bagasje eller i håndbagasje kan tollmyndighetene konfiskere flasken ved ankomst. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Det er restriksjoner på fotografering. Vær oppmerksom på at du i utgangspunktet må ha fototillatelse fra turistdepartementet for å kunne fotografere. Det er forbudt å fotografere militære installasjoner og deres omgivelser, broer, offentlige bygg, flyplasser, soldater og politifolk. Be gjerne om tillatelse før det tas bilder av lokalbefolkningen. Mange kvinner ønsker ikke å bli fotografert.

Vær oppmerksom på at det er stor sannsynlighet for at man ikke får svar hos nødetatene i Sudan og at hvis man får svar, må man regne med at de kun snakker arabisk.

Brann: 998 (Civil defence of Khartoum)
Politi: 999
Trafikkpoliti:  +249 (0) 183 777 777       
Ambulanse: 333

Ambassadens nummer: +249 (0) 187 188 100

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Sudan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sudan.