Sudan - reiseinformasjon

Det pågår kamper mellom Sudans væpnede styrker (SAF) og den paramilitære styrken Rapid Support Forces (RSF) i flere deler av Sudan, også hovedstaden Khartoum. Situasjonen er farlig og uoversiktlig. Avtaler om våpenstillstander har vært overholdt i varierende grad. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Sudan og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 23. APRIL 2023 – FORTSATT GYLDIG

Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Sudan og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Det vises til reiserådet for Sudan.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og man være kjent med til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Det er visumplikt, og Sudans ambassade i Oslo utsteder visum med opp til en måneds gyldighet. Søk i god tid. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter ønsket innreise til Sudan.

Alle besøkende til Sudan må registrere seg på ”Alien Registration Office” innen tre dager etter ankomst og betale et engangsgebyr. Hotellene er gjerne behjelpelige med registrering. Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra myndighetene for reiser utenfor Khartoum.

Det pågår krigslignende handlinger flere steder i landet. Situasjonen er  farlig og uoversiktlig.

Ambassaden i Khartoum er midlertidig stengt og har ingen muligheter til å yte konsulær bistand. UDs operative senter er åpent dag og natt. Ta kontakt på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.

Utenriksdepartementet bistår norske borgere med utreise fra Sudan.

De som ikke allerede har registrert seg, oppfordres til å gjøre det på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar. Man kan til enhver tid ta kontakt med UDs operative senter, se kontaktinformasjon over.

I Khartoum, Darfur og Kordofan pågår det nå krigshandlinger. I tillegg finner man i Sudan andre ustabile regioner preget av mange år med borgerkrigslignende tilstander mellom regjeringsstyrker og ulike opprørsbevegelser. Noen områder i Darfur, Blånilen og Sør-Kordofan har også lenge vært kontrollert av opprørsbevegelser. Relativt omfattende sammenstøt mellom ulike etniske grupper forekommer.

I deler av Øst-Sudan kan sikkerhetssituasjonen være labil. 

Koronavirus (covid-19): Det er store mørketall og ingen god oversikt over smittesituasjonen. Vaksinasjonsgraden er lav. Reisende må holde seg oppdatert om koronasituasjonen. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreisekarantene: Pt. finnes det ingen krav om innreisekarantene til Sudan. Dette kan endre seg raskt avhengig av smittesituasjonen i landet.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsevesenet i Sudan holder lav standard. For eksempel må pasienten selv medbringe drikkevann, laken og toalettpapir ved sykehusopphold. Ved operasjoner forlanges det ofte at pasienten bidrar med et visst antall liter blod i forkant. Det medisinske utstyret er utdatert, og det mangler blant annet respiratorkapasitet. Medisinmangel forekommer, også medikamenter som oksygen og bedøvelsesmidler. Vær oppmerksom på at private sykehus (som har høyest standard) vil kreve forhåndsbetaling på rundt 5000 USD i kontanter ved innleggelse. I tillegg må alt medisinsk utstyr og medisiner betales kontant.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Vaksine mot gulfeber er obligatorisk for innreise til Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd. Reisende anbefales å beskytte seg mot myggstikk (Mygg A med høyt DEET-innhold anbefales) og vurdere malariaprofylakse også i Khartoum-området.

I Khartoum finnes det sykehus og legevakt som kan behandle enklere sykdomstilfeller. For mer kompliserte eller alvorlige tilfeller, anbefales evakuering. Utenfor Khartoum er helsetilbudet enten ikke-eksisterende eller av dårlig standard. Med mindre du er akutt syk, bør du søke medisinsk hjelp i hovedstaden. Skulle du bli syk på reise i landsbygda, ta kontakt med nærmeste internasjonale hjelpeorganisasjon.

Økt kriminalitet var før krigen en stor utfordring i Sudan. Etter at krigen brøt ut 15 april 2023, er kriminaliteten altomfattende, spesielt i Khartoum. Det skjer som regel i regi av de væpnede gruppene, men også i økende grad av sivile, ofte med de militæres samtykke. Også i andre deler av landet, spesielt i Darfur, har kriminaliteten blitt endemisk. Lov og orden har brutt sammen i store deler av landet og straffeforfølgelse er derfor vanskelig.

Norske borgere (også danske, finske og islandske) som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Siden ambassaden er midlertidig stengt har den ikke mulighet til å sende ut spesifikk sikkerhetsrelatert informasjon til norske borgere.

Informasjonen på www.reiseregistrering.no kan imidlertid hjelpe ambassaden og departementet å få kontakt med norske borgere i nød. Legg gjerne inn både e-postadresse og telefonnummer. Husk å registrere forventet utreisedato.

I juli, august og september kan det komme voldsomme regnskyll som varer fra 30 minutter til noen timer. Det er fare for oversvømmelser og ufremkommelige veier, særlig sør i landet.

Sudansk lovgivning er basert på sharia. Reglene håndheves likevel mindre strengt enn i mange andre land i Midtøsten. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre, overarmer og legger. Bagasjen blir scannet ved ankomst. Ved mistanke om alkohol i innsjekket bagasje eller i håndbagasje, kan tollmyndighetene konfiskere flasken ved ankomst. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Det er restriksjoner på fotografering, og i utgangspunktet må man ha fototillatelse fra turistdepartementet. Det er forbudt å fotografere militære installasjoner og deres omgivelser, broer, offentlige bygg, flyplasser, soldater og politifolk. Be gjerne om tillatelse før du tar bilder av lokalbefolkningen. Mange kvinner ønsker ikke å bli fotografert.

Sudansk lov forbyr ikke spesifikt homoseksualitet, men kriminaliserer sodomi, som har en strafferamme på fem års fengsel ved første lovovertredelse. Sudans sivilledede overgangsregjering har avskaffet korporlig avstraffelse og dødsstraff for sodomi. LHBT+-personer har ingen beskyttelse i henhold til antidiskrimineringslover, og store deler av befolkningen er skeptiske til LHBT+-agendaen.

Ambassaden kjenner ikke til at noen er dømt på grunn av forbudet mot sodomi, og vet ikke hvor utbredt diskriminering eller overgrep mot LHBT+-personer er. Men, det er en reell risiko for negative reaksjoner, kanskje også trakassering, dersom man i det offentlige rom tilkjennegir at man er homofil eller lesbisk.

På grunn av situasjonen  har ambassaden i Khartoum ingen muligheter til å yte konsulær bistand.

Det er stor sannsynlighet for at man ikke får svar hos nødetatene. Hvis man får svar, snakker de gjerne kun snakker arabisk.

Brann: 998 (Civil defence of Khartoum)
Politi: 999
Trafikkpoliti: +249 (0) 183 777 777       
Ambulanse: 333

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

Kart over ambassaden (Google maps)