Sudan - reiseinformasjon

25. oktober 2021 var det et statskupp i Sudan og militære deler av overgangsstyret tok makten. Sikkerhetssituasjonen i landet har nå normalisert seg, men demonstrasjoner i Khartoum skjer fortsatt hyppig, og politisk er situasjonen labil. For mer informasjon anbefales det å følge med på det som rapporteres i internasjonale medier.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14. DESEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Darfur, samt grenseområdene mot Libya, Sør-Sudan (inkl. Abyei, Sør-Kordofan og Blånilen), Etiopia og Eritrea. 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige områder i Sudan.

Flyplassen i Khartoum ble stengt etter kuppet 25. oktober 2021, men ble gjenåpnet etter en uke og har ikke vært stengt senere. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og man være kjent med til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Det er visumplikt, og Sudans ambassade i Oslo utsteder visum med opp til en måneds gyldighet. Søk i god tid. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter ønsket innreise til Sudan.

Alle besøkende til Sudan må registrere seg på ”Alien Registration Office” innen tre dager etter ankomst og betale et engangsgebyr på ca. 6000 sudanske pund (SDG). Hotellene er gjerne behjelpelige med registrering. Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra myndighetene for reiser utenfor Khartoum.

Siden statskuppet i Sudan 25. oktober 2021 har det vært en rekke sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Over 100 mennesker har blitt drept i hovedstaden og flere tusen skadet. Demonstrasjonene har midlertid avtatt i oppslutning og styrke og er ikke lenger like voldelige.

I andre deler av Sudan har imidlertid kamphandlinger tatt seg opp, spesielt i Darfur. På grensen til Etiopia kan det også forekomme trefninger mellom sudanske og etiopiske styrker. Norske borgere oppfordres til å holde seg i ro og følge med på lokale og internasjonale medier.

Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen er fortsatt ustabile regioner etter mange år med borgerkrigslignende tilstander mellom regjeringsstyrker og ulike opprørsbevegelser. Relativt omfattende sammenstøt mellom ulike etniske grupper forekommer. I deler av Øst-Sudan kan sikkerhetssituasjonen være labil. 

Sudan ligger meget høyt på statistikk for trafikkulykker. Trafikk preges av uvøren kjørestil, få trafikkskilt og overtredelse av regler. Veien er dårlig vedlikeholdt med store hull i asfalten og manglende gatebelysning. All kjøring både på hovedvei og på landevei (utenfor Khartoum sentrum) i mørket bør unngås.

Situasjonen i Sudan kan endre seg raskt. Ambassaden i Khartoum vil ha begrensede muligheter til å yte konsulær bistand, spesielt utenfor hovedstaden.

Koronavirus (covid-19): Det er store mørketall og ingen god oversikt over smittesituasjonen. Vaksinasjonsgraden er lav. Alle tilreisende må enten kunne fremvise et gyldig vaksinepass eller en negativ covid-19-test tatt minimum 72 timer før ankomst til Khartoum internasjonale flyplass. Reisende må holde seg oppdatert om koronasituasjonen. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreisekarantene: Pt. finnes det ingen krav om innreisekarantene til Sudan. Dette kan endre seg raskt avhengig av smittesituasjonen i landet.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsevesenet i Sudan holder lav standard. For eksempel må pasienten selv medbringe drikkevann, laken og toalettpapir ved sykehusopphold. Det medisinske utstyret er utdatert, og det mangler blant annet respiratorkapasitet. Medisinmangel forekommer, også medikamenter som oksygen og bedøvelsesmidler. Vær oppmerksom på at private sykehus (som har høyest standard) vil kreve forhåndsbetaling på rundt 5000 USD i kontanter ved innleggelse. I tillegg må alt medisinsk utstyr og medisiner betales kontant.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Vaksine mot gulfeber er obligatorisk for innreise til Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd. Reisende anbefales å beskytte seg mot myggstikk (Mygg A med høyt DEET-innhold anbefales) og vurdere malariaprofylakse også i Khartoum-området.

I Khartoum finnes det sykehus og legevakt som kan behandle enklere sykdomstilfeller. For mer kompliserte eller alvorlige tilfeller, anbefales evakuering. Utenfor Khartoum er helsetilbudet enten ikke-eksisterende eller av dårlig standard. Med mindre du er akutt syk, bør du søke medisinsk hjelp i hovedstaden. Skulle du bli syk på reise i landsbygda, ta kontakt med nærmeste internasjonale hjelpeorganisasjon.

Økt kriminalitet er en stor utfordring særlig i Khartoum, og det rapporteres om ran, innbrudd og enkelte voldtektsforsøk i det internasjonale miljøet.

Norske borgere (også danske, finske og islandske) som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no, spesielt i lys av den labile sikkerhetssituasjonen i Sudan. 

I en krisesituasjon vil ambassaden i Khartoum sende informasjon til de som har registrert seg på reiseregistering.no. Legg gjerne inn både e-postadresse og telefonnummer. Husk å registrere forventet utreisedato.

I juli, august og september kan det komme voldsomme regnskyll som varer fra 30 minutter til noen timer. Det er fare for oversvømmelser og ufremkommelige veier, særlig sør i landet.

Sudansk lovgivning er basert på sharia. Reglene håndheves likevel mindre strengt enn i mange andre land i Midtøsten. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre, overarmer og legger. Bagasjen blir scannet ved ankomst. Ved mistanke om alkohol i innsjekket bagasje eller i håndbagasje, kan tollmyndighetene konfiskere flasken ved ankomst. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Det er restriksjoner på fotografering, og i utgangspunktet må man ha fototillatelse fra turistdepartementet. Det er forbudt å fotografere militære installasjoner og deres omgivelser, broer, offentlige bygg, flyplasser, soldater og politifolk. Be gjerne om tillatelse før du tar bilder av lokalbefolkningen. Mange kvinner ønsker ikke å bli fotografert.

Sudansk lov forbyr ikke spesifikt homoseksualitet, men kriminaliserer sodomi, som har en strafferamme på fem års fengsel ved første lovovertredelse. Sudans sivilledede overgangsregjering har avskaffet korporlig avstraffelse og dødsstraff for sodomi. LHBT+-personer har ingen beskyttelse i henhold til antidiskrimineringslover, og store deler av befolkningen er skeptiske til LHBT+-agendaen.

Ambassaden kjenner ikke til at noen er dømt på grunn av forbudet mot sodomi, og vet ikke hvor utbredt diskriminering eller overgrep mot LHBT+-personer er. Men, det er en reell risiko for negative reaksjoner, kanskje også trakassering, dersom man i det offentlige rom tilkjennegir at man er homofil eller lesbisk.

 

Det er stor sannsynlighet for at man ikke får svar hos nødetatene. Hvis man får svar, snakker de gjerne kun snakker arabisk.

Brann: 998 (Civil defence of Khartoum)
Politi: 999
Trafikkpoliti: +249 (0) 183 777 777       
Ambulanse: 333

Ambassadens nummer: +249 (0) 187 188 100

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

Kart over ambassaden (Google maps)