Sudan - reiseinformasjon

Flyplassen i Khartoum er åpen for noen utenlands flyvninger. Pt. er det ukentlige flyvninger til/fra Addis Ababa, Kairo, Istanbul og UAE. Det er påkrevet med negativ covid-19-test ved innreise til Sudan. Testen må være under 72 timer gammel og skrevet på engelsk. Ved utreise fra Khartoum via Dubai og Addis har flyselskapene i det siste også krevd fremvisning av negativ covid-19-test. Test kan tas i Khartoum ved utvalgte private sykehus og koster 20.000 SDG, tilsvarende 100 USD. Sjekk med flyselskapet ditt hvilke private klinikker som aksepteres for covid-19-test. Det er fremdeles reiseråd mot reiser til Sudan i forbindelse med covid-19-pandemien. Sudan er et «rødt land» og reiseforsikringen vil stort sett ikke gjelde for reisende. Sikkerhetssituasjonen i Sudan har vært labil i hele landet siden desember 2018. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26.09.2019 - FORTSATT GYLDIG

Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdene mot Libya, mot Sør-Sudan (inkl. Abyei) og mot Eritrea samt til delstatene Sør-Kordofan, Blånilen og Darfur.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige områder i Sudan.

 

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Sudan er labil. Omfattende demonstrasjoner har siden 19. desember 2018 forekommet i hele Sudan inkludert i hovedstaden Khartoum. Det er i flere omganger blitt brukt tåregass, og under revolusjonen sommeren 2019 ble over hundre personer skutt og drept. Siden ny regjering overtok høsten 2019, har voldsbruken fra sikkerhetsmyndighetene gått betraktelig ned i forbindelse med demonstrasjoner, men de som protesterer er ofte meget sinte, så ambassaden anbefaler alle som skulle komme inn i områder der det demonstreres, å forlate området så raskt det lar seg gjøre.

Veisperringer med brennende dekk og frustrerte ungdommer er blitt vanlig i 2020, etter at regjeringen ikke har klart å levere på løftene sine om å forbedre den økonomiske situasjonen i landet. Skulle man bli stående i bilkø foran veisperringer ol., bør alle bildører låses og mulige fluktruter vurderes. Har man firehjuls drevet bil, kan man kjøre ut på/ over veiskuldre og komme seg bort.

I lys av covid-19-pandemien og den labile sikkerhetssituasjonen anbefaler ambassaden i Khartoum norske statsborgere å utsette planlagte reiser til Sudan. Hvis man til tross for gjeldende reiseråd skulle befinne seg i landet, bør man foreta nødvendige sikkerhets­foranstaltninger og generelt unngå folkeansamlinger og demonstrasjoner. Skal man til flyplassen, på må man ha med utskrift av flybillett. Er det demonstrasjoner på Africa Street (veien foran flyplassen), må man ha utskrift av flybillett for å komme seg gjennom veisperringene og inn på flyplassen. Man bør i tillegg på forhånd ha sjekket at passet har mer enn tre måneders gyldighet og man bør ha kontanter (USD), passkopi og kredittkort liggende klart til rask medbringelse. I tillegg krever mange av flyselskapene at man kan fremlegge en negativ covid-19-test tatt minimum 72 timer før avreise.

Norske borgere som vurderer å reise til eller befinner seg i Sudan tross reiseråd, oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon. 

En ekstremt presset økonomisk situasjon i Sudan med inflasjon på rundt 100 prosent sommeren 2020 og en enorm prisstigning, også på basismatvarer, har ført til at kriminaliteten har økt dramatisk også i hovedstaden Khartoum. Det har foreløpig i liten grad vært vold involvert i disse hendelsene, men det rapporteres om flere ran og innbrudd rettet mot det internasjonale miljøet.  

Norske borgere (også danske, finske og islandske*) som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan oppfordres sterkt til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no, spesielt i lys av den labile sikkerhetssituasjonen i Sudan. 

Situasjonen i Sudan kan endre seg raskt og ved en alvorlig eskalering av sikkerhetssituasjonen vil den norske ambassaden i Khartoum i liten eller ingen grad ha mulighet til å yte konsulær bistand.   

Sikkerhetssituasjonen og trusselnivået i Sudan har tradisjonelt variert betydelig mellom ulike områder. I Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen er det pågående lavintensitetskonflikt og til tider relativt omfattende sammenstøt mellom ulike opprørsgrupper og regjeringskontrollerte styrker. I disse områdene er kriminaliteten ofte høy, og det er forbundet med fare å bevege seg rundt uten nødvendige sikringstiltak. I deler av Øst-Sudan har også sikkerhetssituasjonen vært labil den siste tiden med store stammerelaterte konflikter.

Trafikkbildet i Sudan preges av en uvøren kjørestil, få trafikkskilt og overtredelse av regler. Flere av hovedveiene utenfor Khartoum har store hull i asfalten, noe som i mørket kan føre til alvorlige ulykker. Ellers er det svært mange lokale sjåfører som ikke bruker lys i mørket og gatebelysning finnes kun på noen få hovedveier i Khartoum. All kjøring både på hovedvei og på landevei (utenfor Khartoum sentrum) i mørket bør derfor unngås. Bilulykker utgjør et betydelig faremoment i Sudan og landet ligger på fjerdeplass på verdensbasis over antall trafikk-døde per capita.

Situasjonen i en del land i den arabiske verden og det utvidede Midtøsten gjør at man ikke kan utelukke terroranslag i Sudan, men det har vært få slike anslag de siste årene.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til enhver tid å medbringe pass eller en kopi av passet. 

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på telefon  +249 187 188 100  / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

***

* Den norske ambassaden i Khartoum har konsulært ansvar i kriser for også  å bistå danske, finske og islandske borgere. Sverige har egen ambassade og håndterer derfor egne borgere.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for å besøke Sudan. Visum kun på grunnlag av invitasjon fra sudansk vertskap (hoteller i Sudan kan ordne dette). Sudans ambassade i Oslo utsteder visum for en måned. Vær oppmerksom på at prosessen kan ta flere uker, så søk i god tid. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter søknadsdato.

Alle besøkende til Sudan må registrere seg på ”Alien Registration Office” innen tre dager etter ankomst, og betale et engangsgebyr på ca 800 sudanske pund (SDG). Hotellene er gjerne behjelpelige med slik registrering. Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra myndighetene for reiser utenfor Khartoum.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Sudan krever også at alle tilreisende har en negativ covid-19-test tatt minimum 72 timer før ankomst til Khartoum internasjonale flyplass. Reisende med Turkish Airlines og andre selskaper blir nektet ombordstigning på fly til Sudan hvis testen er for gammel eller ikke foreligger.


Helse

Koronavirus (covid-19): Flyplassen i Khartoum er pt. åpen for ukentlige utelandsflyvninger fra visse destinasjoner; Addis Ababa, De forente arabiske emirater (UAE), Kairo og Istanbul. Sudanske myndigheter krever en negativ covid-19-test skrevet på engelsk tatt maksimalt 72 timer før innreise til landet. Den norske ambassaden i Khartoum har på det nåværende tidspunkt ikke informasjon om hvor lenge denne situasjonen vil vedvare.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Vaksine mot gulfeber er obligatorisk for innreise til Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd. Reisende anbefales å beskytte seg mot myggstikk og vurdere malariaprofylakse også i Khartoum-området.

Khartoum har sykehus og legevakt som kan behandle enklere sykdomstilfeller, men for mer kompliserte tilfeller anbefales evakuering. Utenfor Khartoum er helsetilbudet enten ikke-eksisterende eller av dårlig standard. Med mindre du er akutt syk, bør du derfor søke medisinsk hjelp i hovedstaden. Skulle du bli syk på reise i landsbygda, ta kontakt med nærmeste internasjonale hjelpeorganisasjon.


Praktisk informasjon

Reiser i Sudan er strengt regulert. Utenlandske borgere må søke om reisetillatelse hos innenriksdepartementet for reiser utenfor Khartoum. Siden begynnelsen av 2018 har det vært vanskelig å få tak i drivstoff (bensin og diesel). Reisende bør derfor sjekke på forhånd om det er muligheter for å fylle drivstoff underveis, før de legger ut på langtur.

Tidsforskjellen til Norge er + 1 time ved vintertid (GMT+2).
Strømmen er 220 volt. Det brukes både standard europeisk og britisk stikkontakt. Adapter anbefales medbragt.

Retningsnummeret for samtaler fra utlandet er +249. Sudan har et relativt godt utbygget telefonnett i sentrale områder, inkludert 3G. Nettet er til tider overbelastet. Norske mobiltelefoner fungerer vanligvis, men ikke alltid.

Det er ikke mulig å bruke kredittkort eller reisesjekker i Sudan. Det er derfor nødvendig å ha med seg nok kontanter. Reisende anbefales å ta med seg amerikanske dollar (USD 50/100 trykket etter 2009), og veksle til lokal valuta ved ankomst. Man kan veksle på flyplassen, større hoteller og i banker.

Arbeidsuken i Sudan er fra søndag til torsdag. Alle offentlige kontorer er helgestengt fredag og lørdag. Nasjonale helligdager: 1. januar (frigjøringsdagen) og 30. juni (revolusjonsdagen). I tillegg feires Eid to ganger i året.

Offisielle språk er arabisk og engelsk. I tillegg finnes rekke lokale språk/dialekter.

Sudan har sharia-lovgivning. Reglene håndheves likevel mindre strengt her enn i mange andre land i Midtøsten. Man bør respektere forventningen om sømmelig påkledning. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre, overarmer og legger. Alkohol er ikke tillatt og også innførsel er strengt forbudt. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Det er strenge restriksjoner på fotografering. Vær oppmerksom på at du må ha fototillatelse fra turistdepartementet for å kunne fotografere. Det er forbudt å fotografere militære installasjoner og deres omgivelser, broer, offentlige bygg, flyplasser, soldater og politifolk. Be gjerne om tillatelse før det tas bilder av lokalbefolkningen.

Klimaet i Sudan er tørt og svært varmt. Mellom mars og oktober ligger temperaturen stort sett mellom 40 og 45 grader. Fra april til juni er det sandstormsesong. Sandstormene blir gjerne etterfulgt av torden og regn. I juli, august og september kan det komme voldsomt regn som varer fra 30 minutter til noen timer. Det kan være fare for oversvømmelser, særlig sør i landet. Om vinteren er det ganske tørt og behagelig med temperaturer mellom 25–30 grader om dagen, men på kvelder og netter kan temperaturen noen ganger gå under 15 grader.