Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sudan - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Sudan har siden desember 2018 vært labil i hele landet. Omfattende demonstrasjoner mot regimet har foregått i de fleste av landets delstater inkludert Khartoum og ser ikke ut til å opphøre, heller ikke etter at nytt militært styre ble innført den 11. april 2019. I Darfur, Sør- Kordofan og Blånilen har det i flere år pågått en lavintensiv konflikt mellom ulike opprørsstyrker og regjeringsstyrker. Særlig reisetillatelse kreves for å besøk i disse delstatene.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12.04.2019 - FORTSATT GYLDIG

Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Sudan.

 

Sikkerhet

Omfattende demonstrasjoner har siden 19. desember 2018 forekommet i hele Sudan inkludert i hovedstaden Khartoum. Lørdag 6. april ble demonstrasjonene intensivert, og området rundt Sudan Armed Forces (SAF) hovedkvarter, som ligger like ved presidentpalasset i det sentrale Khartoum, ble åsted for en sit-in som samlet rundt hundre tusen mennesker. Det rapporteres om omfattende bruk av tåregass og skyting fra sikkerhets­myndighetene særlig på nattetid  - i deres forsøk på å få fjernet demonstrantene fra området. Flere demonstranter og soldater er blitt såret og drept i trefningene. Trefningene har stort sett foregått mellom den nasjonale sikkerhetstjenesten, NISS, på den ene side og hærens soldater, SAF, som har valgt å beskyttet de sivile demonstrantene, på den andre siden.

Torsdag 11. april ble president Omar al Bashir avsatt og det er usikkert hvor han befinner seg. Tidligere første visepresident og forsvarsminister, Awad Ibn Ouf, overtok makten og styrer landet som leder av Supreme Security Committee. Det ble samtidig innført et to års militærstyre og nasjonalforsamlingen og grunnloven ble suspendert. Det er annonsert tre måneders unntakstilstand og en måneds portforbud mellom kl. 22:00- 04:00. Både portforbudet og unntakstilstanden kan bli forlenget. Det er foreløpig usikkert hvordan de nye unntakslovene vil bli utformet. Domstolene og statsadvokatembetet fungerer som vanlig.

I lys av den senere tids uroligheter anbefaler ambassaden i Khartoum norske statsborgere å utsette planlagte reiser til Sudan. Hvis man skulle bfinne seg i landet, bør man foreta nødvendige sikkerhets­foranstaltninger og generelt unngå folkeansamlinger og demonstrasjoner og mer spesifikt holde seg unna det sudanske forsvarets hovedkvarter. Portforbudet bør overholdes, og skal man til flyplassen på nattetid (for nattflyginger) må man ha med utskrift av flybillett for å komme seg gjennom veisperringene.

Skytingen har vanligvis tiltatt på kvelds- og nattestid samt på tidlig morgen. Man bør være observant på at kuler som skytes opp i luften, kommer ned og i verste fall, kan ta liv. Det anses derfor tryggere å oppholde seg innendørs.  Ambassaden kjenner til at flere tilskuere til den siste tids demonstrasjoner har blitt arrestert av sikkerhets­myndighetene. Dette inkluderer også utenlandske borgere.

Norske borgere som vurderer å reise til eller befinner seg i Sudan oppfordres til å holde seg løpende oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Bakgrunnen for demonstrasjonene man nå ser, er knyttet til mangel på politiske og sivile rettigheter samt en vanskelige sosial og økonomiske situasjon for flertallet av Sudans befolkning. Siste runde av protester startet 19. desember 2018 som et folkelig opprør mot en tredobling av brødprisene.

En ekstremt presset økonomisk situasjon i Sudan med inflasjon på rundt 70 prosent (ved årets slutt 2018) og en enorm prisstigning, også på basismatvarer, har ført til at kriminaliteten i 2018 har økt dramatisk også i hovedstaden Khartoum. Det har foreløpig i liten grad vært vold involvert i disse hendelsene, men det rapporteres om flere ran og innbrudd rettet mot det internasjonale miljøet.

Norske borgere (også danske, finske og islandske*) som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan oppfordres sterkt til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no, spesielt i lys av den labile sikkerhetssituasjonen i Sudan.

*Den norske ambassaden i Khartoum har konsulært ansvar i kriser for også  å bistå danske, finske og islandske borgere. Sverige har egen ambassade og håndterer derfor egne borgere.

Sikkerhetssituasjonen og trusselnivået i Sudan har tradisjonelt variert betydelig mellom ulike områder. I Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen er det pågående lavintensitetskonflikt og til tider relativt omfattende sammenstøt mellom ulike opprørsgrupper og regjeringskontrollerte styrker. I disse områdene er kriminaliteten ofte høy og det er forbundet med fare å bevege seg rundt uten nødvendige sikringstiltak. I deler av Øst-Sudan kan også sikkerhetssituasjonen være labil.

Trafikkbildet i Sudan preges av en uvøren kjørestil, få trafikkskilt og overtredelse av regler. Flere av hovedveiene utenfor Khartoum har store hull i asfalten, noe som i mørket kan føre til alvorlige ulykker. Ellers er det svært mange lokale sjåfører som ikke bruker lys i mørket og gatebelysning finnes kun på noen få hovedveier i Khartoum. All kjøring både på hovedvei og på landevei (utenfor Khartoum sentrum) i mørket bør derfor unngås. Bilulykker utgjør et betydelig faremoment i Sudan og landet ligger på fjerdeplass på verdensbasis over antall trafikk-døde per capita.

Situasjonen i en del land i den arabiske verden og det utvidede Midtøsten gjør at man ikke kan utelukke terroranslag i Sudan, men det har vært få slike anslag de siste årene.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til enhver tid å medbringe pass eller en kopi av passet. 

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på telefon  +249 187 188 100  / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for å besøke Sudan. Visum kun på grunnlag av invitasjon fra sudansk vertskap (hoteller i Sudan kan ordne dette). Sudans ambassade i Oslo utsteder visum for en måned. Vær oppmerksom på at prosessen kan ta flere uker, så søk i god tid. Pass må være gyldig i minimum seks måneder etter søknadsdato.

Alle besøkende til Sudan må registrere seg på ”Alien Registration Office” innen tre dager etter ankomst, og betale et engangsgebyr på ca 800 sudanske pund (SDG). Hotellene er gjerne behjelpelige med slik registrering. Vær oppmerksom på at det kreves tillatelse fra myndighetene for reiser utenfor Khartoum.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.


Helse

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Vaksine mot gulfeber er obligatorisk for innreise til Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd. Reisende anbefales å beskytte seg mot myggstikk og vurdere malariaprofylakse også i Khartoum-området.

Khartoum har sykehus og legevakt som kan behandle enklere sykdomstilfeller, men for mer kompliserte tilfeller anbefales evakuering. Utenfor Khartoum er helsetilbudet enten ikke-eksisterende eller av dårlig standard. Med mindre du er akutt syk, bør du derfor søke medisinsk hjelp i hovedstaden. Skulle du bli syk på reise i landsbygda, ta kontakt med nærmeste internasjonale hjelpeorganisasjon.


Praktisk informasjon

Reiser i Sudan er strengt regulert. Utenlandske borgere må søke om reisetillatelse hos innenriksdepartementet for reiser utenfor Khartoum. Siden begynnelsen av 2018 har det vært vanskelig å få tak i drivstoff (bensin og diesel). Reisende bør derfor sjekke på forhånd om det er muligheter for å fylle drivstoff underveis, før de legger ut på langtur.

Tidsforskjellen til Norge er + 1 time ved vintertid (GMT+2).
Strømmen er 220 volt. Det brukes både standard europeisk og britisk stikkontakt. Adapter anbefales medbragt.

Retningsnummeret for samtaler fra utlandet er +249. Sudan har et relativt godt utbygget telefonnett i sentrale områder, inkludert 3G. Nettet er til tider overbelastet. Norske mobiltelefoner fungerer vanligvis, men ikke alltid.

Det er ikke mulig å bruke kredittkort eller reisesjekker i Sudan. Det er derfor nødvendig å ha med seg nok kontanter. Reisende anbefales å ta med seg amerikanske dollar (USD 50/100 trykket etter 2009), og veksle til lokal valuta ved ankomst. Man kan veksle på flyplassen, større hoteller og i banker.

Arbeidsuken i Sudan er fra søndag til torsdag. Alle offentlige kontorer er helgestengt fredag og lørdag. Nasjonale helligdager: 1. januar (frigjøringsdagen) og 30. juni (revolusjonsdagen). I tillegg feires Eid to ganger i året.

Offisielle språk er arabisk og engelsk. I tillegg finnes rekke lokale språk/dialekter.

Sudan har sharia-lovgivning. Reglene håndheves likevel mindre strengt her enn i mange andre land i Midtøsten. Man bør respektere forventningen om sømmelig påkledning. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre, overarmer og legger. Alkohol er ikke tillatt og også innførsel er strengt forbudt. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Det er strenge restriksjoner på fotografering. Vær oppmerksom på at du må ha fototillatelse fra turistdepartementet for å kunne fotografere. Det er forbudt å fotografere militære installasjoner og deres omgivelser, broer, offentlige bygg, flyplasser, soldater og politifolk. Be gjerne om tillatelse før det tas bilder av lokalbefolkningen.

Klimaet i Sudan er tørt og svært varmt. Mellom mars og oktober ligger temperaturen stort sett mellom 40 og 45 grader. Fra april til juni er det sandstormsesong. Sandstormene blir gjerne etterfulgt av torden og regn. I juli, august og september kan det komme voldsomt regn som varer fra 30 minutter til noen timer. Det kan være fare for oversvømmelser, særlig sør i landet. Om vinteren er det ganske tørt og behagelig med temperaturer mellom 25–30 grader om dagen, men på kvelder og netter kan temperaturen noen ganger gå under 15 grader.

Til toppen