Historisk arkiv

Handlingsplan for å følge opp IA-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Oppfølging av den nye IA-avtalen og tiltak for å redusere sykefraværet sto på dagsorden da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte partene i arbeidslivet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd tirsdag 25. mai. Rådet vedtok en handlingsplan for det videre arbeidet.

– I løpet av den korte tiden den nye avtalen har virket, har vi sammen med partene i arbeidslivet økt innsatsen for å få bedre og varige resultater av IA-arbeidet, sier arbeidsministeren.

Regjeringens og partenes samarbeid om oppfølging av IA-avtalen er forankret i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Saken skal settes på dagsorden i felles møter for arbeidsministeren og lederne i hovedorganisasjonene minimum to ganger per år, og rapportering på aktiviteter og oppnådde resultater vil være viktige tema.

Arbeids- og pensjonspolitisk råd vedtok i dag en handlingsplan for hvordan man skal følge opp IA-avtalen og protokollen. En partssammensatt gruppe skal sikre systematisk oppfølging. Rådet ble enige om et felles budskap til IA-virksomhetene,”Hva betyr ny IA-avtale for din virksomhet?”

Den nye avtalen og protokollen ble underskrevet av partene i februar for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen i arbeidslivet

– Nå starter vi det nye felles løftet for å få ned sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet. Alle er enige om at vi må få bedre resultater av IA-arbeidet. Møtet i dag viser at vi har fått en god start på denne prosessen. Vi vet at systematisk oppfølging virker i den enkelte bedrift, og på samme måte har jeg tro på at partene i avtalen skal oppnå resultater når vi samarbeider systematisk, sier Bjurstrøm

Mer informasjon om IA-samarbeidet finnes på: www.regjeringen.no/ia

Øvrige saker som ble behandlet på møtet var arbeidet med en stortingsmelding om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet, sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, ESAs behandling av Norges implementering av ILO-94 og vurdering av om overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania skal videreføres.