IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv gjelder for perioden 2010–2013.

Last ned:

 

Forrige avtale: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006 – 2009

 

Forhandlinger om ny IA-avtale 2010
Vinteren 2010 forhandlet regjeringen og partene i arbeidslivet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).
Beskrivelse av bakgrunnen og prosessen