Historisk arkiv

Brev om statlige midler til etter- og videreutdanning i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen er fortsatt et område med høy prioritet fra Kunnskapsdepartementet. I dette brevet redegjør Kunnskapsdepartementet for store nasjonale satsinger på kompetanseutvikling i 2009.

I dette brevet redegjør Kunnskapsdepartementet for store nasjonale satsinger på kompetanseutvikling i 2009.

Satsingen omfatter videreutdanning, etterutdanning og skoleledelse.

Utdanningsdirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om de ulike tiltakene.

Last ned brevet til kommuner, fylkeskommuner og private skoleeier angående statlige midler til etter- og videreutdanning i 2009 her