Historisk arkiv

Veileder: Fra eldst til yngst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst" - om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veilederen har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Veilederen sendes til alle landets kommuner, skoler og barnehager.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst". Veilederen har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Veilederen sendes til alle landets kommuner, skoler og barnehager.  

 

 

Veilederen handler om:

  • Rammebetingelser for samarbeid og sammenheng, herunder regelverk og ulike læringskulturer.
  • Forutsetninger for god sammenheng og gode overganger for barnet.
  • Anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse av aktørenes roller. 


Les veilederen her