Historisk arkiv

Faktaark: Barnehager i statsbudsjettet 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Mens andre oppgaver innen blant annet helse og utdanning allerede har vært ”rammefinansiert” i en årrekke, har barnehageområdet vært unntatt på grunn av arbeidet med å sikre et tilstrekkelig antall plasser. I Soria Moria-erklæringen fra 2005 het det: ”Inntil full dekning er nådd, skal det fortsatt være øremerkede tilskudd”.

Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Mens andre oppgaver innen blant annet helse og utdanning allerede har vært ”rammefinansiert” i en årrekke, har barnehageområdet vært unntatt på grunn av arbeidet med å sikre et tilstrekkelig antall plasser. I Soria Moria-erklæringen fra 2005 het det: ”Inntil full dekning er nådd, skal det fortsatt være øremerkede tilskudd”.

Lenke til faktaark om barnehager