Historisk arkiv

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementene har nå i fellesskap utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har tidligere sammen utgitt et rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning. Rundskrivet fra 2008 beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler.

Departementene har nå i fellesskap utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde.

Videre er det satt opp hva foresatte, barnehage/skole/SFO og helsepersonell bør sørge for ved bruk av de nasjonale rutinene.

Departementene har også utarbeidet forslag til avtale som kan inngås mellom foresatte og virksomheten.

I tillegg er det utarbeidet tre skjema som kan benyttes:

- skjema for medisinoversikt

- skjema for utlevering av medisiner fra barnehage til barnet og fra skole/SFO til eleven

- skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage og skole/SFO.

Vedlagte rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov.

 

Lenke til rundskriv I-5/2008 - Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning