Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 ble lagt fram torsdag 6. oktober 2011.

Pressemeldinger fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:

 

Budsjettdokumenter:

Hoveddokument:

Særskilt vedlegg: