Historisk arkiv

Enighet om første kontrakt for norske F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det flernasjonale programkontoret for F-35 i USA, Joint Project Office (JPO), annonserte i dag at de har kommet til en prinsipiell enighet med produsenten Lockheed Martin om om produksjon av 71 nye fly som del av den 6. og den 7. produksjonskontrakten for F-35. De to første norske flyene skal produseres som en del av den 7. kontrakten, og dermed er kontrakten også snart klar for de to første norske flyene.

De to første norske flyene er del av bestillingen av fire fly til treningsformål som Stortinget gav fullmakt til i 2011. Bildet viser fire amerikanske F-35 av den varianten Norge skal kjøpe. (Foto: US Air Force) Se bildet i full størrelse her.
Programdirektør Anders Melheim(Foto: FMS)

Det flernasjonale programkontoret for F-35 i USA, Joint Project Office (JPO), annonserte i dag at de har kommet til en prinsipiell enighet med produsenten Lockheed Martin om om produksjon av 71 nye fly som del av den 6. og 7. produksjonskontrakten for F-35. De to første norske flyene skal produseres som en del av den 7. kontrakten, og dermed er kontrakten også snart klar for de første norske flyene.

- Dette betyr at vi snart vil ha en kontraktsum for et norsk fly, noe som gjør at vi for første gang vil ha et konkret tall for hva de første norske F-35-flyene vil koste. Det gir oss en god indikasjon på hvorvidt kostnadsanslagene vi har basert oss på faktisk holder, noe alt tyder på at de vil gjøre, sier programdirektør for Kampflyprogrammet, Anders Melheim.  

- Det at vi får levert disse to flyene så tidlig gjør at vi kan begynne treningen av norske flygere allerede i 2016, og dermed kan ha flygere klare til å ta i mot de første flyene på norsk jord året etterpå, i 2017. Dette er viktig, da det er med på å sikre at overgangen mellom F-16 og F-35 kan bli best mulig, sier Melheim.

Enigheten annonsert i dag omfatter totalt 71 nye fly, og disse kommer i tillegg til de 95 flyene som allerede er bestilt under tidligere kontrakter. De to nye kontraktene inkluderer leveranser til USA, Storbritannia, Australia, Italia og Norge. Leveransene av fly fra den 6. produksjonskontrakten vil begynne i midten av 2014, mens leveransene fra den 7. kontrakten, da inkludert de norske flyene, vil begynne i midten av 2015. De to norske flyene er ventet levert i siste kvartal 2015.

Programkontoret JPO venter at de endelige kontraktene vil være klare i slutten av august. Først da vil det bli klart hva enhetsprisen for de enkelte flyene vil bli, men det er allerede nå lovet at den vil bli ytterligere redusert sammenlignet med den forrige avtalen som ble undertegnet tidligere i år. Trenden med stadig reduserte kostnader fortsetter derfor i tråd med det som var ventet. De to norske flyene i den 7. produksjonskontrakten er del av de fire flyene til treningsformål som Stortinget gav bestillingsfullmakt til i 2011 og som ble bestilt i forrige sommer. Anskaffelsen av disse fire flyene har en kostnadsramme på 5,02 milliarder kroner.  

- Det er svært gledelig at vi nå snart skal undertegne den første bindende kontrakten for F-35. Dette er den største enkeltinvesteringen i Forsvaret noen gang, og det gir oss viktige nye kapasiteter for fremtiden. Det er likevel viktig å huske på at dette bare gjelder de første to flyene - de neste to flyene skal bestilles under neste kontrakt så snart den er klar, og denne igjen vil følges av kontrakten for de første seks flyene i hovedanskaffelsen. På denne måten, med stadig nye kontrakter, kan vi hele tiden følge med på kostnadsutviklingen i programmet, noe som selvsagt er svært viktig for oss, avslutter Melheim.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.