Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt dekorasjonsråd på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Rådet skal gjøre et meget viktig arbeid med å sikre våre veteraner den anerkjennelse de fortjener, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsministeren er glad for at et nytt dekorasjonsråd som skal gi Forsvarsdepartementet råd og anbefalinger i dekorasjonssaker nå er på plass. Rådet skal vurdere dekorasjonssaker i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig. Rådet ble opprettet 31. mars 2011.

- Rådet skal gjøre et meget viktig arbeid med å sikre våre veteraner den anerkjennelse de fortjener, sier forsvarsminister Grete Faremo. - Medlemmene er alle håndplukket etter en grundig prosess, og til sammen bidrar de inn med ulik kompetanse og erfaring som vil sikre oss råd på spørsmål som kan være utfordrende. De har bred kompetanse innenfor menneskerettigheter og krigens folkerett, relevant historisk og militærfaglig innsikt, samt – ikke minst – forsvarspolitisk skjønn.

Erstatter Krigsdekorasjonsrådet
I arbeidet med anerkjennelse av veteraner, besluttet regjeringen å etablere et nytt dekorasjonssystem i Forsvaret. Dette omfatter rutiner for rådsbehandling, rangering av medaljer, gjeninnføring av enkelte krigsdekorasjoner og en systematisk gjennomgang av aktuelle hendelser som er gjenstand for dekorering fra andre verdenskrig og etterkrigstidens utenlandsoperasjoner. Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd erstatter Krigsdekorasjonsrådet av 1991, som ble nedlagt i henhold til vedtak i statsråd 10. desember 2010. Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd er frittstående i forhold til Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål, men skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av Forsvarssjefen. Les mer her.

Mer gjenstår
-Vi har gjort et stort løft på veteranområdet, og rådet som nå er opprettet og operativt, vil bidra videre. Men det gjenstår fortsatt en god del. Regjeringen vil legge frem handlingsplanen ”I tjeneste for Norge” 2. mai 2011. 8. mai blir også en egen nasjonal veterandag, og innføres i år med markeringer rundt om i landet, blant annet med storstilt markering i Oslo på Akershus festning, sier Faremo. 

Rådets sammensetning
Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd består av totalt fem medlemmer og ledes av Gro Nystuen. Medlemmene oppnevnes for tre til fem år med mulighet til reoppnevning for fem nye år. Ungdomsrepresentanten velges for en periode på to år med mulighet for reoppnevning for to nye år.

Om rådsmedlemmene:

Gro Nystuen (f. 1957) er dr. juris med folkerett som sitt spesialområde. Hun er seniorpartner ved International Law and Policy Institute (ILPI). Nystuen har kompetanse innen alminnelig folkerett, internasjonal humanitær rett/krigens folkerett og menneskerettigheter. Nystuen har 12 års erfaring fra utenrikstjenesten, bl.a. fra UDs rettsavdeling og FN-delegasjonen i Genève. Hun har også i flere år tjenestegjort som juridisk rådgiver for Thorvald Stoltenberg og Carl Bildt under fredsprosessen i det tidligere Jugoslavia. Nystuen ledet Petroleumsfondets folkerettsråd til dette ble lagt ned i november 2004, og hun er leder for Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland siden opprettelsen i 2004. Nystuen er 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo og ved Forsvarets Høgskole.

Jonni Helge Solsvik (f. 1952) er politiker (H). Solsvik er utdannet fra Befalsskolen for infanteriet og Politihøgskolen, og har vært lensmann i Andøy. Solsvik ble valgt til ordfører i Andøy i 1999, og gjenvalgt i 2003 og 2007. Han har tidligere også vært varaordfører. Han er leder i Vesterålen regionråd, samt medlem av Nordland olje- og gassutvalg, Høyres kommunalutvalg, Høyres sjømatutvalg, Forsvarspolitisk utvalg (FPU), og landsstyremedlem for Høyre i KS. Han er medlem av Høyres sentralstyre og har vært medlem av Høyres programkomité for stortingsvalget 2005. Solsvik er Høyres 1. vararepresentant fra Nordland i stortingsperioden 2009-2013. Han er også varamedlem i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret.

Aurora Wulvik (f. 1989) Fra Ørland. Grenader og landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet siden 2009. Sanitetsutdannet. Hun var tidligere vararepresentant for SV i to komiteer i Ørland kommune. Hun slutter i Forsvaret til sommeren. Wulvik skal studere fra sommeren 2011.

Børre Rikardsen (f.1967 i Bodø) Oberstløytnant i Hæren. Infanterist. Tjenestegjør ved Avdeling for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet med internasjonale operasjoner som fagfelt . Han var operasjonsoffiser i RC North, Afghanistan i 2008. Rikardsen har gjennomført stabsskole i Nederland.

Kjetil Skogrand (f. 1967) har bakgrunn som historiker og forsker. Han var statssekretær i Utenriksdepartementet under Stoltenberg-regjeringen 2005-2006. Han er Master of Arts, University of Sussex 1992, cand.philol., Universitetet i Oslo 1994 og dr. philos., Universitetet i Oslo 2005 på en avhandling som er utgitt som bind 4 av norsk forsvarshistorie og omhandler perioden 1940 til 1970. Skogrand var forskningsstipendiat ved NUPI 1994-1995, amanuensis ved Historisk institutt, UiO 1995-1997, forsker ved IFS 1997-2008 og prosjektleder i Justisdepartementet 2008-2009. Han er nå spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Se også: 
Krigskorset gjeninnføres 
Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian

Til toppen