Historisk arkiv

Kjør debatt!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Armadillo engasjerer! Det er bra. Vi trenger debatt og økt innsikt om det som skjer i felt, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Kjør debatt!
Grete Faremo (A), forsvarsminister


Armadillo engasjerer! Det er bra. Vi trenger debatt og økt innsikt om det som skjer i felt.  Det bidrar til et bedre grunnlag for diskusjonen om den største utfordringen Norge og det norske forsvaret har stått overfor på mange år.

Filmen om danske soldaters innsats i Afghanistan snakker til våre følelser minst like mye som til intellektet. Sammen med flere nye bøker og omfattende medieoppslag, har filmen gitt oss ny og dypere innsikt i, og et mer autentisk bilde av, stridshandlingene i Afghanistan.

Med økt åpenhet øker vi også mulighetene for en mer informert debatt de norske soldatenes innsats. Jeg vil ha økt åpenhet!  

For en generasjon siden visste alle her hjemme hva krig var; frykten, de ekstreme situasjonene og hva som stod på spill. Nå, etter flere tiår med dyp fred i Norge, synes beretningene om stridshandlingenes grimme virkelighet i Afghanistan å komme som en overraskelse på mange debattanter.  Jeg ønsker derfor Armadillo, bøkene, medias økte oppmerksomhet og debattene som følger i kjølvannet av disse bidragene, velkommen.

Hvorfor er vi i Afghanistan?
Norge er i Afghanistan sammen med 46 andre land – en fjerdedel av verdens nasjoner – fordi vi ønsker å ta vår del av ansvaret for og skape stabilitet og sikkerhet, og hindre at Afghanistan på ny blir et oppmarsjområde for internasjonal terror. Gjennom å bidra til sikkerhet i Afghanistan, øker vi vår egen sikkerhet. Målet med det militære engasjementet er å ivareta sikkerheten inntil afghanerne blir i stand til å ivareta dette ansvaret selv. Langsiktig utvikling i Afghanistan fordrer at afghanerne selv kan ivareta sikkerheten, stabiliteten og tryggheten for sin egen befolkning.

Verdier og soldatkultur
Filmen og nye bøker reiser også en viktig debatt om soldatenes verdier og holdninger. Jeg mener et godt verdigrunnlag og kunnskap om oppdraget, kultur og historie er helt avgjørende for soldatprofesjonen. Soldatene står i vanskelige dilemmaer og må fatte beslutninger i svært pressede situasjoner der de ofte er helt alene. Da er det viktig at de har et etisk verdigrunnlag i ryggmargen, som hjelper dem til å ta de rette beslutningene.

Dette stiller også store krav til verdibasert ledelse, fordi lederne er rollemodeller og verdiformidlere. Det er deres ansvar å sørge for at soldatene identifiserer seg med de verdiene Forsvaret har og hindrer at understrømninger og underkulturer får utvikle seg. 

En mer krevende sikkerhetssituasjon
Vi skal ikke underslå at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er vanskelig. Vår oppgave er å lære opp de afghanske militære til å ta ansvar for egen sikkerhet. Da vi kom inn i 2005 var det minimal afghansk militær tilstedeværelse i dette området. Nå er det blitt bygd opp en afghansk styrke på nærmere 1 000 soldater som læres opp blant annet av våre soldater.

NATO har hele tiden lagt opp til at sikkerhetsansvaret skal overføres til afghanske myndigheter så snart forholdene ligger til rette for det, såkalt transition. Når de afghanske styrkene opererer mer selvstendig, og vi i tillegg har sikret kompetansebygging for framtida – ja, da er tiden kommet til å tenke på en gradvis avvikling av det militære oppdraget. Det sivile bidraget derimot, må vi fortsette med. Afghanistan kommer til å være avhengig av internasjonal bistand i mange år framover.

Anerkjennelse
De norske soldatene fortjener anerkjennelse for den svært viktige jobben de gjør i Afghanistan. De står på hver eneste dag for å skape trygghet i landet og sikkerhet for oss alle. Og de gjør det med sitt eget liv som innsats. De står ikke tilbake for tidligere tiders krigshelter.

Armadillo er viktig fordi den viser oss det vi ikke før har sett. Den viser oss ikke helter, men den viser dilemmaene. Den bidrar til mer åpenhet og dermed til en bedre debatt om hvordan vi løser oppdraget vårt i Afghanistan. Denne debatten skal fortsette, og jeg ønsker den velkommen!