Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring om ny kontrollbestemmelse for ligningsmyndighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om å gi ligningsmyndighetene adgang til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort her i landet. En slik kontrollhjemmel vil gjøre det enklere å avdekke midler skjult i utlandet, som er unndratt beskatning her.

Forslaget innebærer at ligningsmyndighetene får adgang til å innhente opplysninger om kortinnehavers identitet hos brukerstedene, det vil si butikker, hoteller, flyselskap og lignende hvor betalingskortet er brukt. Brukerstedenes opplysningsplikt vil bare gjelde opplysninger om identiteten til kortinnehaver eller – bruker, ikke hvilke varer og tjenester som er betalt med kortet.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet internasjonale kontrollerfaringer som viser at bruk av utenlandske betalingskort tilknyttet en konto i utlandet, er en utbredt metode for enkelt å få tilgang til skjulte midler. I tillegg til å avdekke bankinnskudd i utlandet som ikke er oppgitt i selvangivelsen, kan slik kontroll også identifisere personer som oppholder seg i Norge og som skulle skattet hit, men som hevder å være skattepliktig til andre land. Høringsfristen er satt til 15. februar 2008.

Til toppen