Historisk arkiv

Lovforslag om spesialfond utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har tidligere varslet at det ville fremmes et lovforslag om spesialfond (herunder hedgefond mv) for Stortinget i løpet av 2007. I lys av Terra-saken ønsker departementet å foreta en fornyet gjennomgang av lovforslaget.

Departementet har tidligere varslet at det ville fremmes et lovforslag om spesialfond (herunder hedgefond mv) for Stortinget i løpet av 2007. I lys av Terra-saken ønsker departementet å foreta en fornyet gjennomgang av lovforslaget. Departementet har derfor i dag varslet Stotinget om at saken vil bli utsatt, se departementets brev her.

Departementet tar imidlertid sikte på å fremme et lovforslag om spesialfond før påske 2008, slik at Stortinget vil kunne behandle saken i løpet av vårsesjonen 2008.