Høring — Forslag til regulering av "spesialfond"

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 15. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2005

  • Høringsfrist: 15. april 2005
  • Høringssvar publiseres fortløpende