Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

De nordiske låneavtalene med Island undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Danmark, Finland, Norge og Sverige har i dag underskrevet avtaler med Island om å tilby langsiktige lån på tilsammen 1,775 milliarder euro.

På bakgrunn av forespørsel fra den islandske sentralbanken ga Regjeringen og Norges Bank tidlig i november i fjor tilsagn om lån og statsgaranti med forbehold om Stortingets samtykke. Island inngikk 19. november en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om et stabiliseringsprogram. For å finansiere programmet gikk Norge sammen med Danmark, Finland og Sverige om å tilby et langsiktig lån på tilsammen 2,5 milliarder USD. I dag ble de konkrete låneavtalene undertegnet i Stockholm. Det norske lånet er organisert som et lån fra Norges Bank til den islandske sentralbanken med garanti fra den islandske og den norske stat. Norges Bank har derfor undertegnet fra norsk side. De tre øvrige lånene er rene mellomstatlige lån.

Det totale lånebeløpet Island tilbys er omregnet til euro og fastsatt til 1,775 milliarder euro. Den norske andelen utgjør 480 millioner euro. De nordiske lånene har like vilkår. Løpetiden er 12 år med fem års avdragsfrihet.

Lenker:

Til toppen