Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sammenslåing av sparebanker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er gitt tillatelse til at Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank slår seg sammen. Sparebanken Møre er overtakende bank. Det er samtidig gitt tillatelse til avvikling av Tingvoll Sparebank og opprettelse av Sparebankstiftelsen Tingvoll.

Nye lovregler for sparebanksektoren trådte i kraft 1. juli 2009. De nye lovreglene åpner blant for ulike former for sammenslåing av sparebanker og er ment å gi sparebankene rammevilkår som gir frihet til å foreta samfunnsmessig ønskede strukturendringer uten at dette går på bekostning av sparebankvesenets positive sider.

Finansdepartementet har i dag, etter nye lovregler, gitt to slike tillatelser til sammenslåing.

Det er gitt tillatelse til at Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank slår seg sammen. Sparebanken Møre er overtakende bank. Det er samtidig gitt tillatelse til avvikling av Tingvoll Sparebank og opprettelse av Sparebankstiftelsen Tingvoll.

Finansdepartementet har også gitt tillatelse til at Sparebanken Vest og Sauda Sparebank slår seg sammen. Sparebanken Vest er overtakende bank. Det er samtidig gitt tillatelse til avvikling av Sauda Sparebank og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sauda.

Ved vurderingen av søknadene har departementet blant annet lagt vekt på at sparebankstiftelsene som opprettes, skal være langsiktige og stabile eiere av egenkapitalbevis, og at sparebankenes egenart og lokal forankring og tilstedeværelse i de respektive kommuner videreføres.

Finansdepartementet har også vurdert og kommet til at Sparebankstiftelsen Tingvoll bør være underlagt reglene i finansieringsvirksomhetsloven selv om stiftelsens eierandel av eierandelskapitalen i Sparebanken Møre er under 10 prosent, og at sparebankstiftelser, uansett eierandel, underlegges reglene i finansieringsvirksomhetsloven og tilsyn av Kredittilsynet.

Les vedtakene her:
Sparebanken Vest og Sauda Sparebank gis tillatelse til sammenslåing
Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Til toppen