Historisk arkiv

Sigbjørn Johnsen i Europaparlamentet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag Peter Simon, saksordfører for direktiv om innskuddsgarantiordninger i Europaparlamentet. Simon er medlem av Committe on Economic and Monetary Affairs, og han skal i midten av mars legge fram et utkast til innstilling til endring i EU-direktivet om innskytergaranti. Europaparlamentet er beslutningstaker i saken sammen med Rådet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag Peter Simon, saksordfører for direktiv om innskuddsgarantiordninger i Europaparlamentet.  Simon er medlem av Committe on Economic and Monetary Affairs, og han skal i midten av mars legge fram et utkast til innstilling til endring i EU-direktivet om innskytergaranti. Europaparlamentet er beslutningstaker i saken sammen med Rådet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag Peter Simon.Johnsen la fram Norges syn på direktivet, og ba om at Norges behov for å beholde gjeldende dekningsnivå blir ivaretatt. Norge har i dag et dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank. Forslaget fra Kommisjonen innebærer blant annet en videreføring av fullharmonisering av dekningsnivået på 100 000 euro, som ble besluttet i 2009.

- Dette er en meget viktig sak for Regjeringen. Den norske innskuddsgarantiordningen bidro til at det ikke ble noe ”run” mot norske banker under finanskrisen. Ordningen sikrer stabilitet og ro rundt bankene, sier Johnsen.

Sigbjørn Johnsen møtte også Burkhard Balz, som er skyggesaksordfører for direktivet, og representerer partigrupperingen med det største antallet representanter i parlamentet.

- Jeg hadde to positive møter i Brussel, og møtte forståelse for Norges syn. Tiden vil vise om vi får gjennomslag, sier finansministeren.

Se også kronologisk oversikt over Regjeringens arbeid for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen