Den norske innskuddsgarantiordningen

Den norske innskuddsgarantiordningen dekker 2 millioner kroner per bank, og ble innført i 1996. Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering trådte i kraft i Norge 1. januar 2019, og innebærer at garantien videreføres og styrkes.

Den generelle innskuddsgarantien gjelder kundeinnskudd på opptil 2 millioner kroner per innskyter per bank. I tillegg gjelder en ubegrenset garanti i inntil 12 måneder for visse typer innskudd, bl.a. knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsikringsutbetalinger og visse erstatninger. Innskuddsgarantiordningen administreres av Bankenes sikringsfond.

EUs reviderte innskuddsgarantidirektiv innebærer en generell innskuddsgaranti på 100 000 euro per innskyter per bank. Direktivet er EØS-relevant, men ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Regjeringen arbeider overfor EU med sikte på å kunne videreføre det norske garantinivået på 2 millioner kroner når direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

Se også: