Historisk arkiv

Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren til finansminister Siv Jensen (FrP). Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig overleverte i dag Banklovkommisjonens utredning nr. 30, NOU 2016: 23 om  innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren. Lovreglene i utkastet er tilpasset to sentrale nyere EU-direktiver på bankområdet: innskuddsgarantidirektivet og krisehåndteringsdirektivet.

– Jeg vil takke Banklovkommisjonen for en grundig utredning om gjennomføring av et komplisert og omfattende EØS-regelverk knyttet til innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker og kredittforetak, sier finansminister Siv Jensen.

Når det gjelder innskuddsgarantidirektivet, er den norske finansforetaksloven allerede i stor grad tilpasset kravene i direktivet, som er basert på forrige innskuddsgarantidirektiv. I tråd med direktivet foreslår Banklovkommisjonen i lovutkastet redaksjonelle endringer og et noe utvidet innskytervern for enkelte typer  innskudd.

Gjennomføring av EUs direktiv om soliditetssvikt og myndighetsstyrt administrasjon av banker (krisehåndteringsdirektivet) vil innebære endringer i norsk rett, selv om direktivet i stor grad er basert på prinsipper som også ligger til grunn for dagens norske regelverk. Banklovkommisjonen foreslår i lovutkastet blant annet nye regler om beredskaps- og kriseplaner, mulighet for nedskrivning og konvertering av ansvarlig kapital og gjeld i banker («bail-in»), og etablering av et nytt krisefond.

– Mange av virkemidlene i direktivene finnes allerede i den norske banksikringslovgivningen. For Norge innebærer gjennomføring av direktivene derfor i stor grad en tilpasning av det allerede gode norske regelverket, avslutter finansministeren.

Utredningen vil bli sendt på høring.

 

Les mer:

Nett-tv Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering

Se sendingen her

Se sendingen her