Historisk arkiv

Forsterket innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Financial Action Task Force, (FATF) har i dag offentliggjort reviderte internasjonale anbefalinger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Financial Action Task Force, (FATF) har i dag offentliggjort reviderte internasjonale anbefalinger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.  - Norge legger stor vekt på det internasjonale samarbeidet  mot hvitvasking og terrorfinansiering.  Et effektivt samarbeid over landegrensene er blant de viktigste tiltak for å begrense kriminalitet og forbygge terror. Tilpasninger til de reviderte standardene vil bli prioritert av de berørte departementer og myndigheter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Anbefalingene ble sist revidert i 2003. Blant de viktigste endringene er:

  • større åpenhet internasjonalt om reelle eierforhold i næringslivet,
  • styrking av tiltak for å avdekke hvitvasking av midler fra korrupsjon,
  • hvitvasking av midler fra skatteunndragelser skal nå i tråd med de nye anbefalingene følges opp på linje med midler fra annen kriminalitet, og
  • tiltak mot finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Det er ved endringene lagt vekt på en risikobasert tilnærming slik at myndigheter og virksomheter bruker mest ressurser på de alvorligste truslene. FATFs pressemelding og de nye anbefalingene kan du lese her.

EU’s hvitvaskingsdirektiv bygger på FATF’s retningslinjer. Norge har som medlem av FATF og EØS gjennomført gjeldende anbefalinger, og vil nå måtte revidere gjeldende hvitvaskingsregelverk for å gjennomføre de reviderte anbefalingene.

Financial Action Task Force (FATF) ble etablert i 1989 etter initiativ fra G7-landene, og er det ledende internasjonale organ for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Norge ble medlem i 1991. De fleste OECD-landene er medlemmer i FATF, i tillegg til blant annet Russland, Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. EU -Kommisjonen har også plass som selvstendig medlem. Det nåværende medlemstallet er 36. I tillegg er det etablert i alt åtte regionale FATF-lignende organisasjoner som dekker ulike verdensdeler og landgrupperinger og som er tilknyttet FATF i litt ulik form.