Historisk arkiv

Oppheving av utelukkelser fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å oppheve de tidligere utelukkelsene av selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. Bakgrunnen for beslutningen er at selskapene ikke lenger er involvert i virksomheten som dannet grunnlag for at de ble utelukket.

Etikkrådet anbefalte i november 2009 å utelukke det israelske selskapet Africa Israel Investments Ltd. og dets datterselskap Danya Cebus Ltd. fra fondet. Bakgrunnen var at selskapene var involvert i bygging av israelske bosettinger på Vestbredden.

Finansdepartementet fulgte Etikkrådets anbefaling og besluttet i august 2010 å utelukke selskapene. Etikkrådet vurderer rutinemessig om grunnlaget for utelukkelse av selskaper fortsatt er til stede. Det er opplyst at verken Africa Israel Investments Ltd. eller noen av dets datterselskaper lenger driver med bygging av bosettinger på Vestbredden, og at det ikke foreligger noen planer om slik virksomhet i framtiden. På denne bakgrunn anbefaler Etikkrådet at utelukkelsene oppheves.

Finansdepartementet har besluttet å følge rådet.

Les Etikkrådets tilrådning