Historisk arkiv

Finansdepartementet

Tobakksprodusenter utelukket fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter råd fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet utelukket det amerikanske selskapet Schweitzer-Mauduit International Inc. og det kinesiske selskapet Huabao International Holdings Limited fra fondets investeringsunivers. Selskapene er involvert i tobakksproduksjon.

Etikkrådet ga sitt råd til Finansdepartementet i denne saken 24. januar 2013. Schweitzer-Mauduit International Inc. og Huabao International Holdings Limited produserer såkalt rekonstituert tobakk (RTL).[Se fotnote]

I retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU § 2 første ledd bokstav b heter det: "Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: [...] produserer tobakk. Slik Etikkrådet presiserer i tilrådingen, uttalte Finansdepartementet i Nasjonalbudsjettet 2010, avsnitt 5.4.4 at produsenter av varer som inneholder tobakk skal utelukkes fra SPU. Etikkrådet påpeker videre at RTL i hovedsak er fremstilt av tobakksplanten og dermed må anses som et tobakksprodukt. De to selskapene som denne tilrådningen omfatter, opplyser i egne årsrapporter og investor­presentasjoner at de produserer RTL. Etikkrådet har lagt dette til grunn.

Finansdepartementet har besluttet å utelukke Schweitzer-Mauduit International Inc. og Huabao International Holdings Limited basert på Etikkrådets tilråding. I tråd med vanlig rutine blir utelukkelsene kunngjort etter at nedsalget er gjennomført.

Les mer:

[fotnote] Rekonstituert tobakk (engelsk: Reconstituted Tobacco Leaf, RTL) er fremstilt av avskjær, støv etc. fra bearbeiding av tobakksblader og av deler av tobakksplanten som ellers ikke kan nyttiggjøres (stengler etc.). Dette blir bearbeidet ved ulike prosesser til et produkt som brukes i sigarettproduksjon. RTL kan utgjøre 10-15 prosent av tobakksinnholdet i sigaretter.