Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere merverdiavgiftsreglene på kultur- og idrettsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

87/2006

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere en utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor. Utvalget skal ledes av professor i økonomi Arild Hervik.

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere en utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor. Utvalget skal ledes av professor i økonomi Arild Hervik. - Dette er et arbeid som skal legge til rette for et mer oversiktlig regelverk, med mindre byråkrati og lavere administrative kostnader, sier finansminister Kristin Halvorsen.  

Etter merverdiavgiftsreformen i 2001, som innførte en generell avgiftsplikt på tjenester, har det norske merverdiavgiftsregelverket blitt mer likt regelverket i EØS-området for øvrig. Det er imidlertid merverdiavgift på færre tjenester i Norge, og på kultur- og idrettsområdet har Norge omfattende unntak fra merverdiavgiftsplikten.

De mange unntakene har resultert i et komplisert og lite forutsigbart regelverk. Dette medfører at både avgiftsmyndighetene og de næringsdrivende bruker mye tid og ressurser på å forholde seg til regelverket. Dette har også en side til ideelle organisasjoner og institusjoner (frivillig sektor).

For å forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere avgrensningsproblemene, har Finansdepartementet i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet tatt initiativ til å oppnevne et utvalg som skal vurdere en utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget til å også omfatte kultur- og idrettsområdet.

Fristen for utvalgets arbeid er i mandatet satt til utgangen av 2007. Mandatet finner du her.

Leder:
Professor i økonomi Arild Hervik, Molde

Medlemmer:
Avdelingsdirektør Tor Lande, Bærum (Finansdepartementet)

Direktør Turid Hundstad, Oslo (Kultur- og kirkedepartementet)

Direktør Trond Okkelmo, Oslo (Norsk teater- og orkesterforening)

Administrasjonssjef Randi G. Hjelm-Hansen, Trondheim (Norges museumsforbund)

Idrettspresident Karl-Arne Johannessen, Oslo (Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite)

Kommunikasjonsrådgiver Claes Lampi, Oppegård (Frivillighet Norge)

Seksjonssjef Ann Lisbet Brathaug, Oslo (Statistisk sentralbyrå)

Advokat Marianne Brockmann Bugge, Oslo