Historisk arkiv

Møte med kommissær Michel Barnier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Michel Barnier, kommissær for EUs indre marked og tjenester, besøker Norge 4. og 5. mars. Finansdepartementet inviterer til pressetreff med Barnier, Johnsen og Giske fredag kl. 09.45.

Michel Barnier, kommissær for EUs indre marked og tjenester, besøker Norge 4. og 5. mars. Nærings- og handelsdepartementet er vertskap for besøket. På programmet fredag morgen står blant annet samtaler med finansminister Sigbjørn Johnsen og nærings- og handelsminister Trond Giske. Tema for møtet er viktige finansmarkedsspørsmål av felles interesse for EU og Norge, herunder innskytergarantiordninger for banker.

Finansdepartementet inviterer til pressetreff med Barnier, Johnsen og Giske i etterkant av møtet 4. mars. Vi ber interesserte journalister møte i resepsjonen i Finansdepartementet senest kl. 09.40. Pressetreffet starter kl. 09.45.
 
Les mer om kommissær Barniers Norges-program på NHDs nettsider.

Se også: