Forsiden

Historisk arkiv

Nett-TV: Pressekonferanse om samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Onsdag 3. oktober mottok finansminister Sigbjørn Johnsen utredningen fra ekspertutvalget som har gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser av offentlige tiltak. Utvalgets leder, professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole (NHH), presenterte utvalgets utredning.