Historisk arkiv

Utredning om samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Et utvalg som har gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser i Norge, har i dag levert sin rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen. Utvalget ble oppnevnt 18. februar 2011 og har vært ledet av professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole og sammensatt av eksperter innen økonomi.

Et utvalg som har gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser i Norge, har i dag levert sin rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen. Utvalget ble oppnevnt 18. februar 2011 og har vært ledet av professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole og sammensatt av eksperter innen økonomi.

- Jeg takker for det grundige arbeidet som er utført og er glad for å ha mottatt en enstemmig tilråding fra utvalget. Samfunnsøkonomisk analyse er viktig. Samfunnets ressurser er knappe og prioritering er nødvendig. Analysene bør best mulig beskrive alle viktige konsekvenser for oss beslutningstakere på en måte som gjør at vi kan sammenligne ulike tiltak, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet sender nå rapporten på høring med frist 15. januar 2013.

- Det er viktig med en bred og åpen høring av denne grundige rapporten. Vi håper på gode innspill slik at rammeverket framover blir best mulig, sier finansministeren.

- Jeg vil rette en spesiell takk til utvalget og utvalgets leder, professor emeritus Kåre Petter Hagen. Med sin erfaring og kompetanse er jeg trygg på at mandatet har blitt besvart på best mulig måte, avslutter finansministeren.

Det vises også til egen pressemelding fra utvalgets leder.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

Utvalgsleder, professor emeritus Kåre P. Hagen, telefon 55 95 92 70
Sekretariatsleder, avdelingsdirektør Frode Karlsen, telefon 22 24 43 64

__________________________

Les mer:

English version: