Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Carsten Smith leder utvalg som skal utrede samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

I forbindelse med behandlingen av finnmarksloven ble Regjeringen anmodet om å utrede spørsmålet om samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Finnmarksloven omhandler bruk av land, innsjøer og vassdrag i Finnmark og opparbeiding av rettigheter til disse ressurser. Loven omhandler ikke fiske i havet.

Pressemelding

Nr.: 58/2006
Dato: 30.06.06
Kontaktperson: Seniorrådgiver Richard L. Pedersen, tlf. 22 24 64 96

Carsten Smith leder utvalg som skal utrede samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark

I forbindelse med behandlingen av finnmarksloven ble Regjeringen anmodet om å utrede spørsmålet om samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Finnmarksloven omhandler bruk av land, innsjøer og vassdrag i Finnmark og opparbeiding av rettigheter til disse ressurser. Loven omhandler ikke fiske i havet.

- Utredningen vil være av stor betydning for samer og befolkningen i Finnmark for øvrig, og utvalgets brede sammensetning og omfattende kompetanse gir trygghet for at utvalgets forslag og anbefalinger vil være gjennomdrøftet og solid forankret i juridiske så vel som fiskerfaglige kriterier, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Utformingen av utvalgets mandat er gjennomført i konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

Utvalget skal avgi sin utredning innen 31. desember 2007.

Til toppen