Historisk arkiv

Vraket av ”Murmansk”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Regjeringa tar på alvor den bekymringa innbyggerne i Sørvær har i forhold til vraket ”Murmansk”. Regjeringen vil videreføre undersøkelser av vraket med sikte på å fjerne det, slår fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fast. Torsdag reiser fiskeri- og kystministeren til Sørvær for å lytte til lokalsamfunnet og orientere om arbeidet som pågår.

- Innbyggerne i Sørvær opplever nå en belastende usikkerhet og bekymring. Befolkningen i Hasvik skal få så gode svar som mulig på om det finnes miljøfarlig avfall om bord og om vraket innebærer fare for miljøforurensing og eventuell innvirkning på nærmiljø og helse, sier Helga Pedersen.

Statens strålevern og Kystverket har foretatt målinger for å kartlegge eventuell radioaktivitet om bord i ”Murmansk”. Havforskningsinstituttet har hentet inn prøver av sjøbunnen og av fisk og blåskjell som skal gi kunnskap om eventuelt innhold av PCB, tungmetaller og andre miljøgifter i området rundt vraket. Alle resultatene av disse undersøkelsene vil offentliggjøres så snart de er klare og innbyggerne i Sørvær vil da få svar på mange av sine spørsmål.

- Jeg har hatt tett kontakt med ordføreren i Hasvik om denne saka. Innbyggerne i Sørvær er bekymret over hvorvidt vraket har påvirket deres helse og lokalmiljø. Selv om det ikke er dokumentert at vraket utgjør en helserisiko, må vi ta på alvor den uro og usikkerhet befolkningen føler i forhold til dette. Bekymringene er belastende, og uansett hva resultatene av de pågående undersøkelsene vil vise, vil ikke lokalsamfunnet få ro før vraket er håndtert på en forsvarlig måte, sier fiskeri- og kystministeren.

Fiskeri- og kystministeren inviterer til et folkemøte i Sørvær torsdag 14.august kl. 11:30.
- Her vil jeg ha med meg fagfolk som kan svare på mange av de spørsmålene innbyggerne i kommunen har, både når det gjelder mulige skader på helse og miljø og om hva som er gjort og skal gjøres videre, sier fiskeri- og kystministeren. Ordfører i Hasvik, Eva Husby, vil også delta på møtet.

I Kystverkets rapport over vrak fra 2006, er 5 av 30 undersøkte vrak prioritert for videre tiltak. Rapporten er basert på en totalvurdering av potensiell fare for forurensning av betydning for miljø og friluftsliv, vrakenes plassering og påvist og estimert oljemengde. Av disse har Kystverket nylig tømt "Nordvard" utenfor Moss for olje,  og "Welheim" ved Florø skal tømmes på sensommeren. Vrakene av "Boardale" i Vesterålen, "Erich Giese" og "Neuenfels" ved Narvik har Kystverket anbefalt nærmere undersøkt og eventuelt tømt i 2010 dersom undersøkelsene tilsier at tømming er nødvendig. Det pågår også en utredning av hvordan vi best mulig kan håndtere miljørisikoen knyttet til kvikksølvlasten om bord i U-864 utenfor Fedje.

I tråd med prinsippet om at forurenser betaler, vil det også kartlegges hvorvidt eier av vraket eller andre ansvarlige kan stilles til ansvar for oppryddingskostnadene knyttet til ”Murmansk”.

Kontakt: Pressevakt tlf. 22 24 66 99