Historisk arkiv

Forvaltningsplanen styrker sjømatnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Det er mitt ansvar som fiskeri- og kystminister å sikre at alt liv i havet ivaretas på en slik måte at vi kan fortsette å høste av disse rikdommene. Jeg er svært tilfreds med hvordan dette ivaretas i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, sier fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Hva vi gjør i Lofoten og Barentshavet er helt sentralt for om vi lykkes med å nå målet om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Det har vært viktig for meg at oljevirksomheten som strengt tatt har en kort levetid, ikke skal ødelegge for vår høsting av havets levende ressurser. Sjøsikkerhet og oljevernberedskap viktige deler av mitt ansvarsområde og innhenting av mer kunnskap om oljevernberedskap er en svært viktig prioritering for meg. Vi skal derfor styrke kunnskapen om risikoen for utslipp og de ulike metodene for å bekjempe oljeforurensning, fortsetter Berg-Hansen.

Regjeringa er enig om å skaffe tilveie mer kunnskap. Lange tidsserier med utstrakt overvåking av havområdene kan gi betryggende og godt dokumentert kunnskap som grunnlag for framtidige beslutninger. Det systematiske arbeidet med bunnkartlegging gjennom MAREANO-programmet har gitt en helt sentral forståelse for hvilke økosystem Norge faktisk forvalter. Programmet skal videreføres og styrkes.

- Seismiske undersøkelser er et av de områdene der det er muligheter for konflikt mellom oljenæringa og fiskerinæringa, men jeg er tror at vi ved å snakke sammen og vise respekt for hverandres oppgaver skal kunne løse også dette, avslutter fiskeri- og kystministeren.