Historisk arkiv

Ferdige pilleposer hindrer feilmedisinering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ferdigpakkede poser med legemidler gjør pasientenes hverdag enklere, samtidig som feilmedisinering kan unngås. Onsdag besøkte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen en av bedriftene som pakker medisinen.

Ferdigpakkede poser med legemidler gjør pasientenes hverdag enklere, samtidig som feilmedisinering kan unngås. Onsdag besøkte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen en av bedriftene som pakker medisinen.

Video i webformat til fri bruk kan lastes ned her.

– Ferdigpakkede poser, såkalte multidoser, kan gi en sikrere og riktigere legemiddelbruk for den enkelte, sier helse- og omsorgsministeren.

Pasienten får legemidlene ferdig dosert, merket med navn, hvilke legemidler som er inkludert – samt dato og tidspunkt for når disse skal inntas. Som oftest får pasienten legemidler for en til to uker framover ferdig dosert. Bruk av multidose er særlig aktuelt for pasienter i sykehjem og under hjemmetjenesten.

– Bruken og håndteringen av legemidler blir med dette både sikrere, enklere og mer oversiktlig. Dette erstatter dosett, og frigjør dermed tid for helsepersonell som i dag må utdosere legemidlene manuelt, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Multidosering gir også bedre samhandling mellom fastlegen, pleie- og omsorgstjenesten og apotek, og gir bedre oversikt over pasientens totale legemiddelbruk. Dette fører til bedre kontinuitet i oppfølgingen av pasientene. I tillegg fører det til at pleieinstitusjoner vil kunne operere med mindre medisinlagre, få mindre kassasjoner – og også redusere risikoen for svinn av for eksempel vanedannende legemidler.

For pasienter i hjemmetjenesten kan kommunen søke om tilskudd på 500 kroner i året per pasient, mens pasientene betaler for legemidlene etter vanlige regler for egenandel.

Om lag 35.000 pasienter bruker i dag multidose.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med Stig Henning Pedersen i Apokjeden.
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med Stig Henning Pedersen i Apokjeden. Flere bilder til nedlasting på Flickr.