Historisk arkiv

Ønsker innspill om kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å bidra på en egen nettside.

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å bidra på en egen nettside.

Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet legges frem i 2012.

– Mye er bra, men vi kan bli bedre. Vi må samle det vi vet om hvordan vi skal lykkes med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Derfor ber vi om innspill til meldingsarbeidet, sier Strøm-Erichsen.

Omfanget kartlagt

Som ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”, er omfanget av omfanget av pasientskader i sykehus kartlagt. Undersøkelsen avdekket at nesten 16 prosent av pasientoppholdene i 2010 var forbundet med skade. I 9 prosent av oppholdene førte skaden til forlenget sykehusopphold. Det var 4 700 pasienter som døde som følge av skaden.

– Tallene er alvorlige, men de er viktige å få frem. Nå har vi fått et godt utgangspunkt for å måle forbedring. Vi har innført tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet de siste årene, og det finnes mange gode eksempler på at systematisk arbeid gir resultater. Vi vil høre både om de gode eksemplene, og om hva som hindrer forbedringsarbeidet, sier helse- og omsorgsministeren.

Kom med innspill

Målet er at stortingsmeldingen skal bidra til enda bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, og i tannhelsetjenesten. Meldingen skal legge grunnlaget for arbeidet i årene fremover.

– Ved hjelp av denne stortingsmeldingen ønsker vi å vri helsedebatten til å dreie seg mer om innholdet og kvaliteten på helsetjenestene, sier Strøm-Erichsen.

Hva er god kvalitet for pasienter og brukere? Hvordan få god flyt og sammenheng? Hvordan få tryggere tjenester?  Hvordan lære av feil? Dette er blant temaene helse- og omsorgsdepartementet ønsker dine innspill til.

Les mer og delta i meldingsarbeidet