Historisk arkiv

Historisk arkiv

Helse i alt vi gjør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I forslag til ny lov om folkehelsearbeid får kommunene plikt til forebygge sykdom. - Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I forslag til ny lov om folkehelsearbeid får kommunene plikt til forebygge sykdom. - Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.   

Illustrasjonsfoto: folkehelseForebygging og utjevning av helseforskjeller er en viktig del av samhandlingsreformen. I den nye loven om folkehelsearbeid får kommunene plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer de har. Og gjøre noe med dem.

– Det er ikke nok bare å behandle. Vi må handle også. Gjøre noe med forholdene som gjør at sykdom oppstår, sier helse- og omsorgsministeren.

Det grunnleggende prinsippet i den nye folkehelseloven er å tenke ”helse i alt vi gjør,” både for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter.

De kroniske sykdommene øker. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges. Ny og bedre kunnskap om samfunnets og miljøets betydning for helse har gitt mye kunnskap om hvilke tiltak som virker.

– Vi vet vi at tiltak i alle sektorer påvirker helsen. Derfor er det ikke lenger bare helsesjefen i kommunen som skal ha ansvar for forebygging og folkehelse. Kommunen skal bruke alle sektorer til å fremme folkehelse, sier Strøm-Erichsen.    
Kommunen er hovedaktøren i folkehelsearbeidet. Den skal fastsette mål for folkehelsen i kommunen og forankre dem i planene sine. Kommunen skal sette i verk nødvendige tiltak for å møte helseutfordringene.

Statlige helsemyndigheter får plikt til å bistå kommunene i dette viktige arbeidet.

Hvordan samfunnet utvikles har ikke bare stor betydning for helsen til den enkelte. Det har også betydning for hvordan helsen er fordelt i befolkningen. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av de viktigste målene med den nye loven om folkehelsearbeid.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter