Historisk arkiv

Tidenes satsing på sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene til sykehusene med 1,95 milliarder kroner. Dette er den høyeste budsjetterte veksten noen sinne, og betyr en vekst i pasientbehandlingen på vel to prosent. Samtidig videreføres arbeidet med økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet.

- Med nesten to milliarder kroner mer til sykehusene, kan 35 000 flere pasienter få behandling og vi sikrer et likeverdig og godt tilbud over hele landet. Dette er tidenes største budsjetterte vekst i midler til sykehusene, og et klart uttrykk for regjeringens ambisjoner for helse- og omsorgsektoren, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

- Budsjettet bør være en oppmuntring for det enkelte sykehus, og viser at regjeringen legger til rette for økt behandling og bedre pasientsikkerhet. Sammen med stort fokus på ledelsesansvar og god organisering, vil disse økte ressursene legge et godt grunnlag for raskere pasientbehandling, sier Støre.

Veksten omfatter behandling for fysiske lidelser (somatikk), psykisk helsevern, rus og rehabilitering. 1,609 milliarder kroner vil gå til disse tiltakene. Samtidig videreføres arbeidet med økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet.

Det er lagt til rette for en vekst på 6,5 prosent i offentlig poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorie- og radiologitjenester.

Les mer om statsbudsjettet 2013

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter