Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2013

Regjeringen foreslår den hittil største veksten i pasientbehandling ved sykehusene. Samtidig fortsetter arbeidet for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og redusert ventetid til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med en bedre eldreomsorg fortsetter, og regjeringen følger opp samhandlingsreformen.

Hovedpunkter i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag:

  • 1,95 milliarder kroner mer til pasientbehandling – en realvekst på vel 2 prosent
  • 187,5 millioner kroner til å styrke Omsorgsplan 2015
  • 900 millioner kroner til å gjennomføre samhandlingsreformen. Det er en økning på 140 millioner kroner.
  • 100 millioner kroner til en ekstra innsats i 2013 for å korte ned ventetiden for brystrekonstruksjon.
  • 15 millioner kroner til Helse Vest som skal lede arbeidet med å planlegge et norsk senter for partikkelterapi.

Helse- og omsorgsdepartemetes budsjettdokument

Til toppen