Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Økt satsing på forskning i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

- Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til norske pasienter. Det er en forutsetning for videreutvikling av helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Midlene skal bidra til mer forskning ved sykehusene og ved de private, ideelle sykehusene som har driftsavtale med helseregionene.

Det er særlig viktig med forskning innen områdene hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer, inkludert demens.

For hvert av disse områdene er det etablert nasjonalt forskningssamarbeid mellom sykehusene. Kunnskap gjennom forskning er et nødvendig virkemiddel for å vite hvordan vi best kan møte utfordringene disse sykdommene representerer.

I tillegg er det ønskelig med mer forskning innen såkalte smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, borreliose og fibromyalgi. Forskningsbasert kunnskap bør ligge til grunn for utforming av nasjonale anbefalinger om behandling og oppfølging til pasienter med disse sykdommene. Det pågår relevant forskning innen flere av disse sykdommene, og med den foreslåtte styrkingen vil disse forskningsområdene få et ytterligere løft.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter