Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Rusmestringsenhet til Tromsø fengsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til to nye rusmestringsenheter i 2011. Den ene skal etableres ved Tromsø fengsel.


Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til to nye rusmestringsenheter i 2011. Den ene skal etableres ved Tromsø fengsel.

– I budsjettforslaget tar Regjeringen grep for å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen, sier justisminister Knut Storberget.

– Samtidig er det viktig å huske på innholdet i soningen. Veldig mange innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. Rusmestringsenheten ved Tromsø fengsel skal hjelpe de innsatte med å vinne kampen mot rusavhengighet. Det er tvingende nødvendig for et bedre liv etter soning, sier Storberget.

Hva er en rusmestringsenhet?

Til forskjell fra en vanlig fengselsavdeling får man i en rusmestringsenhet i fengselet inn fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten for å jobbe i fengselet. Disse danner et team sammen med ansatte i kriminalomsorgen og møter de innsatte daglig for å drive behandling og oppfølging. Behandlingen består blant annet av samtaler enkeltvis og i grupper, miljøarbeid og eventuelt medisinering.

Til toppen