Historisk arkiv

Video: GNIST - lærersatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

GNIST er en satsing over flere år som skal sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket.

GNIST er en satsing over flere år som skal sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. 

Følgende organisasjoner og institusjoner er med i partnerskapet GNIST: Utdanningsforbundet, KS, LO, NHO, Pedagogstudentene, Studentenes Landsforbund Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning, og Kunnskapsdepartementet.