Historisk arkiv

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Revidert beregningsteknisk dokumentasjon

Dette er en revidert utgave av beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) som ble lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.