Historisk arkiv

Kompetansearbeidsplassar til heile landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Det offentlege utvalet skal greie ut tiltak for å spreie kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar over heile landet. Tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplassar i distrikta skal også vurderast.

Det offentlege utvalet skal greie ut tiltak for å spreie kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar over heile landet. Tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplassar i distrikta skal også vurderast.

Desse er med i utvalet:

 • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO, Oslo, (leiar)
 • Tidlegare stortingsrepresentant Åsa Elvik, Bø i Vesterålen
 • Seniorrådgjevar Lillian Hatling, Distriktssenteret, Steinkjer
 • Forskingsdirektør Torbjørn Hægeland, SSB, Oslo
 • Professor Kjell Gunnar Salvanes, NHH, Bergen
 • Regionutviklingsdirektør Jan Per Styve, Hordaland fylkeskommune, Bergen
 • Direktør Roar Tobro, Møreforsking, Ålesund.

I mandatet blir utvalet bede om å:

 • fremje tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar blir spreidde over heile landet
 • vurdere tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplassar i distrikta
 • byggje forslaga på kunnskap om korleis slike arbeidsplassar blir lokaliserte, rammevilkår for lokalisering og korleis rekruttering finn stad
 • vurdere konsekvensar av tiltaka på arbeidsmarknaden.


Utvalet skal levere si innstilling i februar 2011, og fremje førebels forslag i november 2010.

Utvalsleiar Karen Helene Ulltveit-Moe og statsråd Liv Signe Navarsete. Foto: Agnar Kaarbø/KRD 

Utvalsleiar Karen Helene Ulltveit-Moe og statsråd Liv Signe Navarsete. Foto: Agnar Kaarbø/KRD. Høyoppløseleg versjon.