Historisk arkiv

Rissa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Logo for prosjektet Tema: Omdømme

Prosjektleder: Kine Larsen Kimo

Bakgrunn: Som mange andre kommuner har Rissa kommune økonomiske utfordringer, ønsker flere innbyggere, mer næringsetableringer og flere arbeidsplasser. Å jobbe med omdømme er på mange måter et identitetsprosjekt. Før Rissa kommune kan gå ut og fortelle hvem vi er og markedsføre oss må vi ”finne oss sjøl”. Det er når kommunens kjerneverdier gjenspeiles i handlingene til alle ansatte at omdømmet virkelig forbedres.

Prosjekt: Omdømmeprosjekt – «Jordnær lykke!» i Rissa

Mål: Prosjektet skal bedre Rissa kommunes omdømme og bidra til økt innbyggertall. Positivt omdømme skal styrke innbyggernes og ansattes identitet, det skal styrke nyrekruttering av kompetente ansatte og ikke minst bidra til å beholde de dyktige ansatte vi har i organisasjonen. Prosjektet skal gi en positiv effekt når det gjelder nyetableringer og videreutvikling av næringsvirksomhet.

Før oppstart av prosjektet ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse (bedrekommune.no) og en temperaturmåling av Rissa kommunes omdømme. Disse vil bli gjennomført igjen ved prosjektets avslutning for å vurdere måloppnåelsen i prosjektet.

Tiltak:

  • Omfattende involveringsprosess i oppstarten av prosjektet. Ungdomsrådet, tillitsvalgte og verneombud, seniorer, barnefamilier, pendlere, innflyttere, frivillige organisasjoner og næringsliv ble alle invitert til egne møter hvor de i gruppeprosesser svarte på grunnleggende spørsmål om hva de er stolte av i Rissa, hvordan de ønsker at Rissa skal framstå m.m. Alle ungdomsskoleelevene, kommunestyret og lederforum gjennomførte samme prosess.
  • Involveringsprosessen dannet sammen med innbyggerundersøkelsen grunnlaget for utarbeidelse av Rissa kommunes nye visjon – «Jordnær lykke!».
  • Ny grafisk profil basert på involveringsprosess og ny visjon.
  • Forankring av ny visjon, bl.a. gjennom fotokonkurranse på Instagram 
  • Mediatrening for ledere og folkevalgte.
  • Kulturell julegave til ansatte.
  • Nye og aktive kommunale sider på sosiale medier, spesielt Facebook.
  • «Avskjedsgave» til avgangselevene på vgs med budskapet «Lykke til på ferden, men husk at dere er velkommen tilbake til Rissa».
  • Utarbeidelse av youtubefilmer om Rissa kommune.
  • «Velkommen heim te Ressa!» - eget delprosjekt for å motivere utflytta ungdom til å flytte tilbake til Rissa .

Nyheter: