Historisk arkiv

Utlysning av prosjektmidler for å fremme leselyst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ønsker å revitalisere Leseløftet 2010-2014 ved å fremme leselyst blant barn og unge. Regjeringen vil bruke 1,2 millioner kroner som såmidler til tiltak for å fremme barn og unges leselyst. Disse midlene supplerer Nasjonalbibliotekets søknadsmidler som er rettet mot biblioteksektoren. Søknadsfrist 23. august 2013.

Voksen leser bok for to barn
(Foto: Scanstockphoto)

Kulturdepartementet ønsker å revitalisere Leseløftet 2010-2014 ved å fremme leselyst blant barn og unge. Leselyststrategi 2013 inneholder en rekke eksempler på gode tiltak og prosjekter som fremheves for å inspirere både kommuner og andre aktører til å sette i gang egne prosjekter eller satse på eksisterende prosjekter i sitt arbeid med leselyst for barn og unge. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen bruke 1,2 millioner kroner som såmidler til tiltak for å fremme barn og unges leselyst. Disse midlene supplerer Nasjonalbibliotekets søknadsmidler som er rettet mot biblioteksektoren.

Leselyststrategien 2013 (.pdf) og pressemelding om leselyststrategien 27. juni 2013

Det kan søkes om midler til prosjekter eller tiltak med mål å fremme barn og unges leselyst som knytter seg til ett eller flere av de fire satsingsområdene i leselyststrategien:

  • Styrke litteraturformidling til barn og unge 
  • Sikre alle barn og unge tilgang på litteratur 
  • Øke leseengasjement i hele samfunnet 
  • Synliggjøre og samordne leselysttiltak

 

Generelle søknadskriterier:

  • Prosjektet eller tiltaket må være rettet mot barn og unge opp til 18 år 
  • Prosjektet eller tiltaket må være igangsatt eller kunne igangsettes i 2013 
  • Søker må være en organisasjon

 

Søknadsfrist 23. august 2013.

Søknad sendes til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no. Nasjonalbiblioteket koordinerer leselyststrategien, og vil bistå Kulturdepartementet i søknadsbehandlingen.