Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Utredning av knutepunkt for country – evaluering av knutepunktinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I budsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 0,5 millioner kroner til drift av et ressurs- og kompetansesenter for countrymusikk i Breim, et tiltak som Norsk Country Treff står bak.

Kulturdepartementet vil i løpet av 2010 og 2011 også utrede muligheten for å opprette et knutepunkt for countrymusikk. Departementet ønsker i den forbindelse innspill fra ulike aktører, og vil invitere til dette.

Departementet vil som ledd i oppfølging av St.meld.nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt og Innst. S. nr. 168 (2007-2008) evaluere knutepunktinstitusjonene Molde Internasjonale Jazzfestival, Olavsfestdagene og kortfilmfestivalen i Grimstad. Evalueringene gjennomføres i løpet av høsten 2010 og våren 2011. Institusjonene selv og de regionale tilskuddsparter vil bli trukket inn i arbeidet. Andre festivaler og aktører innenfor samme område skal også høres. Departementet vil innhente en kunstfaglig vurdering av knutepunktene Molde Internasjonale Jazzfestival og Olavsfestdagene fra Norsk kulturråd.