Historisk arkiv

Regjeringen fremmer forslag om boklov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag om boklov. Loven blir obligatorisk og skal gjelde for både papirbøker og e-bøker. Den vil også sette et øvre tak for rabatt i forhandlinger mellom leverandør og forhandler på 50 %.

Kulturminister Hadia Tajik presenterer forslag om boklov på Litteraturhuset 26. april 2013
Kulturminister Hadia Tajik presenterer forslag om boklov på Litteraturhuset 26. april 2013.
(Foto: KUD/Tove Tennbakk)
 

I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag om boklov. Loven blir obligatorisk og skal gjelde for både papirbøker og e-bøker. Den vil også sette et øvre tak for rabatt i forhandlinger mellom leverandør og forhandler på 50 %.

Prop. 144 L (2012-2013)

Kulturministerens powerpoint-presentasjon på Litteraturhuset 26. april 2013 (.pdf)

- Bokloven er historisk og skaper en ny fremtid. Etter 40 år som unntaksordning, sikres langsiktigheten i arbeidet for bredde, kvalitet og tilgjengelighet i norsk litteratur.

- Loven vil komme leserne og forfatterne til gode, og fremme innovasjon og tilgang til litteratur i alle formater over hele landet, sier kulturminister Hadia Tajik.

Bokloven hviler på fire pilarer: Den er obligatorisk for leverandører av bøker, og forhandlere som har salg av bøker som sin kjernevirksomhet. Den gir et tak for rabatter mellom forlag og bokhandlere. Den gjelder for bøker i alle formater, også digitale. Den sikrer like konkurransevilkår mellom aktørene, slik at de blir nødt til å konkurrere på kvalitet, ikke bare pris.

Vi vil legge til rette for innovasjon og nye teknologiske løsninger for e-bøker. Loven sikrer derfor mulighet for å utvikle nye prismodeller som kan tilpasses framtidige distribusjonsformer for e-bøker.