Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NOFIMA: Blågrønt fagmiljø uten grenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

NOFIMA er et nytt næringsrettet forskningskonsern på matområdet. Nå er arbeidet med å utvikle visjon og strategier for det nye konsernet i full gang.

NOFIMA: Blågrønt fagmiljø uten grenser

NOFIMA er et nytt næringsrettet forskningskonsern på matområdet. Aksjeselskapet NOFIMA AS er etablert for å realisere konsernet.Nå er arbeidet med å utvikle visjon og strategier for det nye konsernet i full gang.

Internasjonal posisjonering
NOFIMAs styre er nylig orientert om arbeidet og anmodet om å komme med innspill til visjon og strategier. Styret ga full tilslutning til det ambisjonsnivået fusjonsgruppen har lagt seg på.

Den klare meldingen fra styret er at NOFIMA om noen år skal være godt posisjonert internasjonalt og ha mulighet for å vokse innen sine fokusområder.

NOFIMA eies av staten ved Fiskeri- og kystdepartementet som Forvalter sitt eierskap i tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Til toppen