Historisk arkiv

Jordvern: Presentasjon av rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Et utvalg som har vurdert tiltak for å styrke jordvernet overrekker sin rapport til landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i dag 8. januar. Overrekkelsen sendes direkte på Nett-TV på regjeringen.no kl. 13.30.

Jordvern: Et utvalg som har vurdert tiltak for å styrke jordvernet overrekker sin rapport til landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i dag 8. januar.

Tid: Tirsdag 8. januar kl. 13.30
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Akersgt. 59.

Pressen er velkommen til å være tilstede.

Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad i Rogaland har ledet utvalget, som har hatt følgende mandat:

  • Gi status på arbeidet med å nå målsettingen om at årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010
  • Vurdere eksisterende virkemidler for et sterkt jordvern 
  • Foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet

  • Jordvern: Jordvernet skal styrkast

Jordvern: Raps. Foto: Jens Sølvberg, Samfoto
Jordvern
: Raps. Foto: Jens Sølvberg, Samfoto

Jordvern: Et utvalg som har vurdert tiltak for å styrke jordvernet overrekker sin rapport til landbruks-og matministeren tirsdag den 8. januar.