Historisk arkiv

Næringsutvikling: Nytt rundskriv for bruk av virkemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv for bruk av virkemidler knyttet til næringsutvikling i landbruket. Det nye rundskrivet erstatter Rundskriv M-2/2007

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv for bruk av virkemidler knyttet til næringsutvikling i landbruket. Det nye rundskrivet erstatter Rundskriv M-2/2007. 

Målet for landbruksrelatert næringsutvikling er å skape lønnsomme arbeidsplasser og å bidra til bosetting og sysselsetting i hele landet.  

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv for bruk av virkemidler knyttet til næringsutvikling i landbruket.