Historisk arkiv

Kulturlandskap: Krafttak for utsiktsrydding langs veg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Landskapet gror til. Men dette vil ein prøva å gjera noko med i Hordaland. Fylket fekk på seinsumaren kr 900.000 frå Landbruks- og matdepartementet for å rydda skog og kratt langs veg.

Kulturlandskap: Landskapet gror til. Men dette vil ein prøva å gjera noko med i Hordaland. Fylket fekk på seinsumaren kr 900.000 frå Landbruks- og matdepartementet for å rydda skog og kratt langs veg.

Dette var midlar som etter søknad skulle fordelast til gode prosjekt rundt om i fylket. Kriteria var at skog og kratt langs veg skulle ryddast for å opna for dei gode utsyna langs vegen, auka trafikktryggleiken og skaffa råstoff til biobrensel og sysselsetting i distrikta.

Kulturlandskap: Utsiktsrydding i full gang.
Kulturlandskap: Utsiktsrydding i full gang. Foto: Fylkesmannen i Hordaland

Kulturlandskap: Landskapet gror til. Men dette vil ein prøva å gjera noko med i Hordaland.