Historisk arkiv

Landbruk: Endringer i eiendomslovgivning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Regjeringen foreslo i vår en rekke endringer i eiendomslovene i landbruket, med odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som de viktigste. Forslagene til endringer behandles i dag i Odelstinget.

Landbruk: Regjeringen foreslo i vår en rekke endringer i eiendomslovene i landbruket, med odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som de viktigste. Forslagene til endringer behandles i dag i Odelstinget.

Endringene tar sikte på å gi større forutsigbarhet og raskere avgjørelser. Dette kan legge til rette for utvikling og framtid i bygde-Norge.

Levende landbruk
- Eiendomslovene i landbruket skal legge til rette for næringsutvikling, aktivitet og framtid i bygde-Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Norge har et levende landbruk over hele landet. Fire av fem gårdsbruk er bebodd. Dette viser at eiendomspolitikken i landbruket virker etter hensikten. - De endringene som nå blir vedtatt vil gjøre reglene mer målrettet, tydeligere og enklere, og det vil bli bedre sammenheng mellom dem, sier Brekk.

      Landbruk: - Eiendomslovene i landbruket skal legge til rette for næringsutvikling, aktivitet og framtid i bygde-Norge, sier Brekk.
Landbruk: - Eiendomslovene i landbruket skal legge til rette for næringsutvikling, aktivitet og framtid i bygde-Norge, sier Brekk.
Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruk: Regjeringen foreslo i vår en rekke endringer i eiendomslovene i landbruket, med odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som de viktigste.