Forsiden

Historisk arkiv

Økologisk: Fylkene må konkurrere om økomidlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk spisser satsningen på økologisk matproduksjon. Nå vil statsråden opprette økologiske foregangsfylker. Da må fylkene konkurrere om økomidler.

Økologisk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk spisser satsningen på økologisk matproduksjon. Nå vil statsråden opprette økologiske foregangsfylker. Da må fylkene konkurrere om økomidler. I dag presenteres ”Økonomisk, agronomisk - økologisk!”, handlingsplanen for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015.

- Nå spisser vi den økologiske satsningen. I snart 10 år har vi hatt tydelige målsetninger på økologisk matproduksjon og forbruk. Vi vet hvem som vil og kan. Nå skal det bli mer attraktivt for de fylkene som får det til, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Hør landbruks- og matministerens kommentar (mp3, 526 kb)
Kan lastes ned og brukes fritt. 
 

Store regionale forskjeller
Siden 2006 er omsetningen av økologisk mat nær fordoblet, men produksjonen har ikke økt like mye. Mens 5 prosent av det totale jordbruksarealet i dag drives økologisk, er variasjonen mellom fylkene og kommunene stor. Flere kommuner har over 30 prosent økologisk jordbruksareal. 61 kommuner har mer enn 10 prosent økologisk jordbruksareal og mer enn 30 kommuner har mer enn 15 prosent.  

- Selv i sammenlignbare kommuner er det store variasjoner med tanke på omfanget av økologisk drift. Mye tyder på at naboeffekten er svært viktig. Når den første, andre og tredje bonden i en bygd legger om til økologisk, så kommer også den fjerde, femte og sjette. Dette vil vi stimulere ytterligere gjennom at fylkene nå må konkurrere for å bli økologiske foregangsfylke. Da må de gripe tak i de gode bygdene, sier Brekk.

  
Handlingsplan - Økonomisk, agronomisk - økologisk!

Kampanje for å øke økologisk kornproduksjon
Et konkret tiltak som presenteres i handlingsplanen er en kampanje på 30 millioner kroner for å styrke økologisk kornproduksjon. Økologisk korn er nøkkelen for å øke økologisk husdyrproduksjon samtidig som etterspørselen etter økologisk matmel er stor. Alle kornprodusenter i Norge får nå tilbud om rådgivning og veiledning om økologisk produksjon. Det gis også egne økotilskudd slik at lønnsomheten i økologisk kornproduksjon er god. 

Kontaktperson: Per Christian Rålm 91728038

Daglig leder Øystein Løvlie, Godt Brød og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD
Daglig leder Øystein Løvlie, Godt Brød og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øystein Løvlie, Jan Albert Swift og Lars Peder Brekk. Foto: LMD
Øystein Løvlie, daglig leder Godt Brød, Jan Albert Swift, kornbonde på Slagen i Vestfold og Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister.

Alle foto: Astraea Antal, LMD. Bildene kan fritt benyttes, fotograf krediteres. Klikk på bildet for å laste ned stor format.  
 
Økologisk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk spisser satsningen på økologisk matproduksjon. Nå vil statsråden opprette økologiske foregangsfylker.