Historisk arkiv

Reindrift: Fastsetting av reintall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler for reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning. Landbruks- og matdepartementet er ute med en ny nettside som beskriver prosessen i arbeidet.

Reindrift: Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler for reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning. Landbruks- og matdepartementet er ute med en ny nettside som beskriver prosessen i arbeidet.

Rein på beite. Foto: Forsidebilde på veileder.
Rein på beite. Foto: Sunna Marie Pentha

Reinbeitedistriktene skal innen 1. juli 2009 utarbeide nye bruksregler med reintall i henhold til lov om reindrift av 15. juni 2007.

Reindrift: Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler for reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning.